[1]
Т. Полонська, «Критичне мислення як технологія компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназії», упж, вип. 1, с. 70–79, Бер 2022.