[1]
. М. . Ткач, «Синергізм взаємодії культурфілософських аспектів постнекласичного знання у змісті вищої мистецької освіти», упж, вип. 4, с. 67–78, Січ 2023.