[1]
Т. Пушкарьова, «Понятійний конструкт ‘релятивістська педагогіка’ як важливий чинник новочасної освітньої парадигми», упж, вип. 4, с. 112–120, Січ 2023.