[1]
В. . Редько, «Технологія компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного спілкування учнів закладів загальної середньої освіти засобами мовленнєвих ситуацій», упж, вип. 1, с. 96–111, Квіт 2023.