[1]
О. Малихін і О. Демчук, «Психолого-дидактичний алгоритм індивідуалізації навчально-пізнавальної діяльності студентів в умовах змішаного навчання», упж, вип. 1, с. 45–52, Квіт 2024.