[1]
В. Редько, «Урок іноземної мови як мікромодель системи компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного спілкування в умовах освітнього іншомовного комунікативного середовища гімназії», упж, вип. 1, с. 141–150, Квіт 2024.