Журба, К. «ДОСВІД ВИХОВАННЯ СМИСЛОЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ І СТАРШОЇ ШКОЛИ В США». Український Педагогічний журнал, вип. 3, Вересень 2017, с. 70-79, https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/549.