Полонська, Т. «Критичне мислення як технологія компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназії». Український Педагогічний журнал, вип. 1, Березень 2022, с. 70-79, doi:10.32405/2411-1317-2022-1-70-79.