Ткач, . М. . «Синергізм взаємодії культурфілософських аспектів постнекласичного знання у змісті вищої мистецької освіти». Український Педагогічний журнал, вип. 4, Січень 2023, с. 67-78, doi:10.32405/2411-1317-2022-4-67-78.