Редько, В. . «Технологія компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного спілкування учнів закладів загальної середньої освіти засобами мовленнєвих ситуацій». Український Педагогічний журнал, вип. 1, Квітень 2023, с. 96-111, doi:10.32405/2411-1317-2023-1-96-111.