Редько, В. «Урок іноземної мови як мікромодель системи компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного спілкування в умовах освітнього іншомовного комунікативного середовища гімназії». Український Педагогічний журнал, вип. 1, Квітень 2024, с. 141-50, doi:10.32405/2411-1317-2024-1-141-150.