Наукова рада

Кремень В. Г., голова наукової ради журналу, дійсний член НАПН України, дійсний член НАН України, доктор філософських наук, професор, президент Національної академії педагогічних наук України
Тел. (044) 226-31-80
e-mail: president@naps.gov.ua 

Луговий В. І.,  дійсний член НАПН України (член бюро відділення загальної педагогіки та філософії освіти), перший віце-президент, доктор педагогічних наук, професор
Тел. (044) 481-37-03
e-mail:  press@naps.gov.ua

Ляшенко О. І.,  дійсний член,  академік-секретар відділення загальної середньої освіти  НАПН України, доктор педагогічних наук, професор
Тел. (044) 481-37-05
e-mail:  press@naps.gov.ua

Гуржій А. М., дійсний член НАПН України, професор кафедри інформаційних систем, Національний університет харчових технологій (Україна), професор, доктор технічних наук  
Тел. (044) 481-37-00

Олійник В. В., дійсний член НАПН України (член бюро відділення професійної освіти і освіти дорослих), доктор педагогічних наук, професор, радник ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
Тел./факс +38 (044) 484-10-96
e-mail: rektor@umo.edu.ua

Сухомлинська О. В., дійсний член відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор , головний науковий співробітник відділу історії освіти ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського
Тел. (044) 467-22-14
e - mail: dnpb@i.ua

Сяо Су, доктор педагогічних наук, професор Інституту порівняльної педагогіки Пекінського педагогічного університету (Китай)
Тел. (086) 756-6126511