Редакційна колегія

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ «УКРАЇНСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ЖУРНАЛУ»

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
Топузов Олег Михайлович, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних  наук, професор, директор Інституту педагогіки НАПН України, Україна.
https://orcid.org/0000-0001-7690-1663

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Головко Микола Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки НАПН України, Україна.
https://orcid.org/0000-0002-8634-591X

Малихін Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці,  Інститут педагогіки НАПН України, Україна.
https://orcid.org/0000-0001-6042-6298

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Арістова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник відділу дидактики, Інститут педагогіки НАПН України, Україна.
http://orcid.org/0000-0002-0943-8039

Бакум Зінаїда Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри української мови, Криворізький державний педагогічний університет, Україна.
http://orcid.org/0000-0001-8357-616

Бібік Надія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу початкової освіти, Інститут педагогіки НАПН України, Україна
https://orcid.org/0000-0001-7511-270X

Валат Войжеш,  габілітований доктор, професор, завідувач кафедри  загальноосвітніх та освітніх систем, Університет Жешува, Республіка Польща.

Доброскок Ірина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу дидактики, Інститут педагогіки НАПН України, Україна.
https://orcid.org/0000-0002-3937-8428

Жорова Ірина Ярославівна, доктор педагогічних наук, доцент, перший проректор, професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти, Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська  академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, Україна.
https://orcid.org/0000-0003-4304-4962

Жук Юрій Олексійович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти, Інститут педагогіки НАПН України, Україна.
https://orcid.org/0000-0002-6932-2484

Засєкіна Тетяна Миколаївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України, Україна
 https://orcid.org/0000-0001-9362-5840

Імашев Гізатула Імашевич, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізики і технічних дисциплін, Атираунський державний університет, Республіка Казахстан.

Калініна Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, вчений секретар Інституту педагогіки НАПН України, Україна.
https://orcid.org/0000-0003-0534-6089

Кизенко Василь Іванович, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України, Україна
https://orcid.org/0000-0001-7835-9150

Ковальчук Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій  сільськогосподарського виробництва, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Україна.
https://orcid.org/0000-0002-5006-573X

Кодлюк Ярослава Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти, завідувач науково-дослідної лабораторії шкільного підручника, Тернопільський національний педагогічний університет  імені Володимира Гнатюка, Україна.
https://orcid.org/0000-0003-0851-3436

Ладоня Катерина Юріївна, доктор філософії в галузі філологія, завідувач науково-організаційного відділу, Інститут педагогіки НАПН України, Україна (відповідальний редактор).
https://orcid.org/0000-0002-1863-0428

Локшина Олена Ігорівна, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу порівняльної педагогіки, Інститут педагогіки НАПН України, Україна.
https://orcid.org/0000-0001-5097-9171

Рідей Наталія Михайлівна, доктор педагогічних наук,  професор,  професор кафедри освіти дорослих, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Україна.
http://orcid.org/0000-0002-5553-059X

Скворцова Світлана Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики і методики її навчання, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», Україна.
https://orcid.org/0000-0003-4047-1301

Смирнова-Трибульська Євгенія,  габілітований доктор гуманітарних наук у галузі соціальних наук з педагогіки, професор,  завідувачка кафедри гуманітарної освіти та педагогічних допоміжних наук  WEiNoE UŚ Інституту педагогіки (факультет соціальних наук), Сілезький університет у Катовіце, Республіка Польща.

Тарасенко Галина Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри екології, природничих та   математичних наук, Вінницька академія неперервної освіти, Україна.
https://orcid.org/0000-0001-9394-2600  

Уска  Світлана, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник факультету освіти, мови та дизайну Академії технологій м. Резекне, Латвія.
http://orcid.org/0000-0003-1225-3139

Фрунза Ана, доктор філософії, дослідник, Дослідний центр «ЛЮМЕН» з соціальних і гуманітарних наук, Румунія.
http://orcid.org/0000-0002-0943-8039

Шавініна Лариса Михайлівна, габілітований доктор, професор кафедри досліджень мов, Квебецький університет в Оттаві, Канада.

Шпарик Оксана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу порівняльної педагогіки, Інститут педагогіки НАПН України, Україна.
 https://orcid.org/0000-0001-7507-4950