Редакційна колегія

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ «УКРАЇНСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ЖУРНАЛУ»

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
Топузов Олег Михайлович, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних  наук, професор, директор Інституту педагогіки НАПН України, Україна.
https://orcid.org/0000-0001-7690-1663

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Головко Микола Васильович, доктор педагогічних наук, професор,  заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки НАПН України, Україна.
https://orcid.org/0000-0002-8634-591X

Малихін Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці,  Інститут педагогіки НАПН України, Україна.
https://orcid.org/0000-0001-6042-6298

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Арістова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник відділу дидактики, Інститут педагогіки НАПН України, Україна.
http://orcid.org/0000-0002-0943-8039

Бакум Зінаїда Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри української мови, Криворізький державний педагогічний університет, Україна.
http://orcid.org/0000-0001-8357-616

Бібік Надія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу початкової освіти, Інститут педагогіки НАПН України, Україна
https://orcid.org/0000-0001-7511-270X

Валат Войжеш,  габілітований доктор, професор, завідувач кафедри  загальноосвітніх та освітніх систем, Університет Жешува, Республіка Польща.
https://orcid.org/0000-0002-3158-1923

Грабовська Барбара, габілітований доктор філософії, доцент Інституту освіти Сілезького університету в Катовіце, факультет мистецтва та педагогічної науки, Польща.
https://orcid.org/0000-0003-2558-0294

Дічек Наталія Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу історії та філософії освіти, Інститут педагогіки НАПН України, Україна.
https://orcid.org/0000-0002-2185-3630

Доброскок Ірина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу дидактики, Інститут педагогіки НАПН України, Україна.
https://orcid.org/0000-0002-3937-8428

Жорова Ірина Ярославівна, доктор педагогічних наук, доцент, перший проректор, професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти, Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська  академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, Україна.
https://orcid.org/0000-0003-4304-4962

Жук Юрій Олексійович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти, Інститут педагогіки НАПН України, Україна.
https://orcid.org/0000-0002-6932-2484

Засєкіна Тетяна Миколаївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України, Україна
 https://orcid.org/0000-0001-9362-5840

Імашев Гізатула Імашевич, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізики і технічних дисциплін, Атираунський державний університет, Республіка Казахстан.
https://orcid.org/0000-0002-9707-9629

Калініна Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, вчений секретар Інституту педагогіки НАПН України, Україна.
https://orcid.org/0000-0003-0534-6089

Кизенко Василь Іванович, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України, Україна
https://orcid.org/0000-0001-7835-9150

Кодлюк Ярослава Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти, завідувач науково-дослідної лабораторії шкільного підручника, Тернопільський національний педагогічний університет  імені Володимира Гнатюка, Україна.
https://orcid.org/0000-0003-0851-3436

Ладоня Катерина Юріївна, доктор філософії в галузі філологія, завідувач науково-організаційного відділу, Інститут педагогіки НАПН України, Україна (відповідальний редактор).
https://orcid.org/0000-0002-1863-0428

Локшина Олена Ігорівна, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу порівняльної педагогіки, Інститут педагогіки НАПН України, Україна.
https://orcid.org/0000-0001-5097-9171

Огродська-Мазур Ева, професор Інституту освіти Сілезького університету в Катовіце, факультет мистецтва та педагогічної науки, Польща.
https://orcid.org/0000-0001-9990-6176

Рідей Наталія Михайлівна, доктор педагогічних наук,  професор,  професор кафедри освіти дорослих, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Україна.
http://orcid.org/0000-0002-5553-059X

Скворцова Світлана Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики і методики її навчання, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», Україна.
https://orcid.org/0000-0003-4047-1301

Смирнова-Трибульська Євгенія,  габілітований доктор гуманітарних наук у галузі соціальних наук з педагогіки, професор,  завідувачка кафедри гуманітарної освіти та педагогічних допоміжних наук  WEiNoE UŚ Інституту педагогіки (факультет соціальних наук), Сілезький університет у Катовіце, Республіка Польща.
http://orcid.org/0000-0003-1227-014X

Тарасенко Галина Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри екології, природничих та   математичних наук, Вінницька академія неперервної освіти, Україна.
https://orcid.org/0000-0001-9394-2600  

Уска  Світлана, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник факультету освіти, мови та дизайну Академії технологій м. Резекне, Латвія.
http://orcid.org/0000-0003-1225-3139

Фрунза Ана, доктор філософії, дослідник, Дослідний центр «ЛЮМЕН» з соціальних і гуманітарних наук, Румунія.
http://orcid.org/0000-0002-0943-8039

Шавініна Лариса Михайлівна, габілітований доктор, професор кафедри досліджень мов, Квебецький університет в Оттаві, Канада.
http://orcid.org/0000-0001-6816-9812

Шафранська Анна, габілітований доктор філософії, доцент Інституту освіти Сілезького університету в Катовіце, факультет мистецтва та педагогічної науки, Польща.
https://orcid.org/0000-0001-9797-2591

Шпарик Оксана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу порівняльної педагогіки, Інститут педагогіки НАПН України, Україна.
 https://orcid.org/0000-0001-7507-4950