Про журнал

Шановні читачі!

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України запрошує до співпраці та пропонує долучитись до обговорення актуальних проблем і досягнень педагогічної теорії і практики на сторінках часопису «Український педагогічний журнал».

Засновник: Інститут педагогіки НАПН України

Вид видання: друковане, журнал

Рік заснування: 2014 р.

Видається з січня 2015 року.

Періодичність: 4 рази на рік

ISSN: 2411-1317 (Print)

ISSN: 2411-7420 (Online)

Мови видання: українська, англійська

Наукове видання належить до переліку наукових фахових видань України категорії «Б» (наказ МОН України від 17.03.2020 р. № 409, категорія «Б» (педагогічні науки, спеціальності – 011, 013, 014, 015), Google Scholar, Index Copernicus, ERIH Plus, Research Bible, зареєстроване в міжнародній системі CrossRef.

DOI: 10.32405/2411-1317

Свідоцтво про державну реєстрацію  Серія КВ № 20737-10537Р від 30.04.14.
Рішення № 1163 Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення від 11.04.2024

Сфера розповсюдження – загальнодержавна.

Категорія читачів: науковці, методисти, вчителі загальноосвітніх навчальних закладів України, викладачі та студенти вищих навчальних закладів педагогічного профілю.

«Український педагогічний журнал» приймає до публікації статті за такими напрямами досліджень:

  • теоретико-методологічні засади вищої та загальної середньої освіти;
  • теорія освіти і навчання;
  • історія педагогіки;
  • порівняльна педагогіка;
  • якість освіти;
  • управління розвитком освіти;
  • методики шкільного навчання тощо.

та за такими спеціальностями:

11 - Освітні, педагогічні науки (17.03.2020)

13 - Початкова освіта (17.03.2020)

14 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (17.03.2020)

15 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (17.03.2020)

Програмні цілі журналу – сприяння розвитку досліджень у галузі педагогіки, популяризація та систематизація досягнень сучасної педагогіки, найвагоміших наукових доробків у галузі освіти.

Сфера охоплення:

Журнал спрямований на публікацію результатів досліджень з актуальних теоретичних та практичних проблем у галузях освіти та педагогіки.

Ліцензійні умови та авторське право:

Умовами ліцензування передбачається  збереження авторських прав для авторів і надання журналу права першої публікації відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution License CC BY-NC-SA , яка дозволяє іншим особам читати, завантажувати, поширювати, редагувати, вносити зміни та брати за основу для своїх робіт тексти статей у некомерційний спосіб, тоді як автори похідних робіт посилаються на оригінальних авторів і ліцензують свої роботи на тих самих умовах.

Політика відкритого доступу

Збірник наукових праць «Український педагогічний журнал» з 2022 року дотримується політики відкритого доступу, який передбачає, що весь вміст статей є у вільному доступі без передплати та плати за перегляд статті. Це відповідає положенню про відкритий доступ Будапештської ініціативи відкритого доступу (BOAI). Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, здійснювати пошука або посилатися на повні тексти статей у журналі без попереднього дозволу видавця чи автора.

 Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті в Архіві без обмеження в часі одразу після виходу журналу в світ.

Політика архівування

Архів «Українського педагогічного журналу» зберігається в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського. Крім того, авторам дозволяється без обмежень залишити копію своєї статті в інституційному чи іншому сховищі за їх вибором. 

Протидія плагіату

До збірника наукових праць «Український педагогічний журнал» приймаються до публікації тільки оригінальні статті, які не були опубліковані раніше і не подавалися для публікації в інші видання.

Процедура перевірки на плагіат є першочерговою та обов'язковою процедурою, що проводиться до призначення рецензента для рукопису статті.

Для перевірки поданих матеріалів на наявність плагіату використовується програмне забезпечення Unicheck.

 

Редакційна колегія збірника наукових праць «Український педагогічний журнал» вжила заходів для забезпечення високих етичних та професійних стандартів, заснованих на Принципах прозорості та найкращої практики в науковому видавництві.