Про журнал

Шановні читачі!

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України запрошує до співпраці та пропонує долучитись до обговорення актуальних проблем і досягнень педагогічної теорії і практики на сторінках часопису «Український педагогічний журнал».

Статті в часописі присвячено таким напрямам досліджень:

  • теоретико-методологічні засади вищої та загальної середньої освіти;
  • теорія освіти і навчання;
  • історія педагогіки;
  • порівняльна педагогіка;
  • якість освіти;
  • управління розвитком освіти;
  • методики шкільного навчання тощо.

Наукове видання належить до переліку наукових фахових видань України категорії «Б», Google Scholar, Index Copernicus, ERIH Plus, Research Bible, зареєстроване в міжнародній системі CrossRef.

Свідоцтво про державну реєстрацію  Серія КВ № 20737-10537Р від 30.04.14.

Видається з січня 2015 року.

Наказ МОН України "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування Переліку наукових фахових видань України" від 17.03.2020 № 409  (педагогічні науки, спеціальності – 011, 013, 014, 015).

Матеріали "Українського педагогічного журналу" публікуються онлайн у відкритому доступі, без передплати або реєстрації, на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License CC BY-NC-SA, яка дозволяє іншим особам редагувати, вносити зміни і брати за основу для своїх творів їхній твір некомерційним чином поки автори похідних творів вказують авторів як авторів оригіналу і ліцензують свої твори на тих самих умовах.

ISSN: 2411-1317 (Print)

ISSN: 2411-7420 (Online)