Особливості підготовки освітніх лідерів за магістерською програмою в Університеті прикладних наук Стендена (Нідерланди)
PDF
HTML

Ключові слова

освітнє лідерство
Нідерланди
магістерська підготовка
вища освіта
Університет прикладних наук Стендена

Як цитувати

Саюк, М. (2024). Особливості підготовки освітніх лідерів за магістерською програмою в Університеті прикладних наук Стендена (Нідерланди). Український Педагогічний журнал, (1), 34–44. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-1-34-44

Анотація

Серед академічної спільноти Україні набувають популярності ідеї управління вищою освітою на засадах лідерства. Королівство Нідерландів, союзник і партнер України, всебічно розвиває ідею лідерства, що відображено в національних освітніх політиках та дослідженнях нідерландських учених. З’ясовано, що управління освітою в Нідерландах еволюціонувало від ієрархічної моделі до такої, що ґрунтується на підходах командного лідерства. Однією з провідних концепцій є лідерство-­служіння, що сприяє максимальному розкриттю талантів студентів задля блага нідерландського суспільства і вирішення нагальних проблем громади. Здійснено детальний аналіз спеціалізованої магістерської програми з освітнього лідерства Університету прикладних наук Стендена, яка була відкрита у 2018 році, та відповідає європейським показникам якості вищої освіти і відповідно акредитована на національному рівні Нідерландсько-­Фландрійською акредитаційною організацією. Дворічна програма заочної форми навчання, загальним обсягом навчального навантаження 60 кредитів ЄКТС, створена задля розвитку перспективного та адаптованого до майбутнього освітнього лідерства серед студентів, пов’язаного з їх власним професійним шляхом. Визначено, що потенційними студентами є діючі управлінці у сфері освіти, освітні менеджери, керівники середньої ланки закладів освіти. Розробниками враховано специфічну міждисциплінарність освітнього лідерства: таким чином до створення програми залучені науково-­педагогічні працівники суміжних освітніх сфер, потенційні роботодавці, студенти та представники нідерландського суспільства, що дало змогу структурувати навчальний план програми на 4 блоки: концепція та розвиток лідерства, навколишнє середовище (екологічний контекст) і розвиток; освітні мережі та комунікація; освітнє лідерство, що об’єднує. Визначено роль унікальної форми аудиторних занять для сфери управління освітою – супервізії та інтервізії. На підставі аналізу освітньої програми вперше складено профіль компетентностей освітнього лідера Університету прикладних наук Стендена.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-1-34-44
PDF
HTML

Посилання

Драч, І.І. (2015). Лідерство і командність в управлінні навчальним закладом. ScienceRise, 2 (1 (7)), 63–67. http://nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2015_2(1)__13.

Калашнікова, С. (2010). Освітня парадигам професіоналізції управління на засадах лідерства. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка. https://core.ac.uk/download/pdf/32308175.pdf

Саюк М. (2023). Підготовка освітніх лідерів в умовах магістратури в Нідерландах: основні підходи. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2023: горизонти інновацій. Матеріали VII міжнародної науково-­практичної конференції. https://doi.org/10.32405/ S. 254-257

Berdina Seinstra / NHL Stenden. (2023). NHL Stenden Hogeschool | NHL Stenden. https://www.nhlstenden.com/ervaringsverhalen/berdina-seinstra

Hoeben, A., Berg, N. v. d., & Heijst, H. v. (2013). De behoefte aan ondersteuning in het ontwikkelen van onderwijskundig leiderschap bij teamleiders AOC Oost. https://hbo-kennisbank.nl/resolve/aereshogeschool/eyJ1IjogImh0dHBzOi8vd3d3LmdyZWVuaS

Inspectie van het Onderwijs Nederland. (2023). State of Education 2023 System section. https://english.onderwijsinspectie.nl/binaries/onderwijsinspectie_eng/documenten/annual-­reports/2023/5/31/state-of-education 2023/The+State+of+Education+2023.pdf

Innovative Leadership and Change Management in Higher Education. (2023). https://eua.eu/downloads/publications/newlead%20report_project%20key%20findings%20and%20recommendation_final.pdf

Imants, J. (2014). Onderwijskundig leiderschap. Pica Onderwijsmanagement.

Jaarverslag 2022. (2022). NHL Stenden Hogeschool. https://publicaties.nhlstenden.com/jaarverslag‑2022

Kallenberg, A. J. (2016). Organiseren en innoveren in het hoger onderwijs: management en beleid door het middenmanagement.

Karels, M. (2017, 11 липня). Leiderschap en leiderschapsstijlen. wij-leren.nl. https://wij-leren.nl/leiderschapsstijlen.php#:~: text

Meijer, N., & Wijnen, H. (2016, листопад). Hoger onderwijs en leiderschap. https://www.vereniginghogescholen.nl/. https://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/000/650/original/VH_ESSAY_NR_5_WEB.pdf?1480933265

Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. (2015). De waarde(n) van weten (Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015–2025). https://open.overheid.nl/documenten/ronl‑0794c03b‑8ac3-4d63-b927-d9f6036de16e/pdf

Onderwijs catalogus. (2023, грудень). NHL Stenden Hogeschool. https://publicinfo.nhlstenden.com/studycatalogue/dutch/Educational%20Leadership,%20master,%20deeltijd%20en/of%20flex

Onderwijs catalogus 2023–2024 Voorblad Module. Leerjaar 1 (2023). NHL Stenden Hogeschool. https://publicinfo.nhlstenden.com/api/documents/getdocument?path=/sites/Publicinfo/CourseCatalogue/Teacher+Education+(PE)/M-MEL-DT/1/ONDERWIJSCATALOGUS+MEL+jaar+1_2023-2024.pdf

Onderwijs catalogus 2023–2024 Voorblad Module. Leerjaar 2 (2023). NHL Stenden Hogeschool. https://publicinfo.nhlstenden.com/api/documents/getdocument?path=%2fsites%2fPublicinfo%2fCourseCatalogue%2fTeacher+Education+(PE)%2fM-MEL-DT%2f2%2fONDERWIJSCATALOGUS+MEL+jaar+2_2023-2024.pdf

Orzhel, O. (2022). Innovation in higher education: service learning. Continuing Professional Education: Theory and Practice, (1), 76–81. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2022.1.8

Rapport accreditaties. (2018, 4 квітня). De Nederlands-­Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). https://publicaties.nvao.net/5b07a9d8af500_006281%20advies%20NHLStenden%20hbo-ma%20Educational%20Leadership.pdf

Shanghai Ranking’s Academic Ranking of World Universities. Shanghai Ranking. https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2023

Studying at an institution for higher education in the Netherlands. Information from the Government of the Netherlands / Government.nl. https://www.government.nl/topics/reception-of-refugees-from-ukraine/documents/publications/2023/02/06/studying-at-an-institution-for-higher-­education-in-the-netherlands—-навчання-у-вищих-­навчальних-закладах-­нідерландів-urk

Thecla Goossens, T. (2018). Leiderschap in ontwikkeling. https://www.theclagoossens.nl/wp-content/uploads/2018/04/Leiderschap-in-ontwikkeling-­Hoofdstuk‑1.pdf

World University Rankings. Times Higher Education (THE). https://www.timeshighereducation.com/world-­university-rankings/2023/world-­ranking#!/length/25/locations/NLD/sort_by/name/sort_order/asc/cols/stats

Drach, I. I. (2015). Liderstvo i komandnist v upravlinni navchalnym zakladom. Sciencerise, 2 (1 (7)), 63–67. http://nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2015_2(1)__13. (in Ukrainian).

Kalashnikova, S. (2010). Osvitnia paradyhma profesionalizatsii upravlinnia na zasadakh liderstva. Kyivsk. un-t imeni Borysa Hrinchenka. https://core.ac.uk/download/pdf/32308175.pdf (in Ukrainian).

Saiuk, M. (2023) Pidhotovka osvitnikh lideriv v umovakh mahistratury v Niderlandakh: osnovni pidkhody. Pedahohichna komparatyvistyka i mizhnarodna osvita - 2023: horyzonty innovatsii: materialy VII Mizhnarodnoi nauk.-prakt. konferentsii DOI: https://doi.org/10.32405/ S. 254-257 (in Ukrainian).

Berdina Seinstra / NHL Stenden. (2023). NHL Stenden Hogeschool | NHL Stenden. https://www.nhlstenden.com/ervaringsverhalen/berdina-seinstra (in Dutch).

Hoeben, A., Berg, N. v. d., & Heijst, H. v. (2013). De behoefte aan ondersteuning in het ontwikkelen van onderwijskundig leiderschap bij teamleiders AOC Oost. https://hbo-kennisbank.nl/resolve/aereshogeschool/eyJ1IjogImh0dHBzOi8vd3d3LmdyZWVuaS (in Dutch).

Inspectie van het Onderwijs Nederland. (2023). State of Education 2023 System section. https://english.onderwijsinspectie.nl/binaries/onderwijsinspectie_eng/documenten/annual-­reports/2023/5/31/state-of-education 2023/The+State+of+Education+2023.pdf (in Dutch).

Innovative Leadership and Change Management in Higher Education. (2023). https://eua.eu/downloads/publications/newlead%20report_project%20key%20findings%20and%20recommendation_final.pdf (in English).

Imants, J. (2014). Onderwijskundig leiderschap. Pica Onderwijs management. (in Dutch).

Jaarverslag 2022. (2022). NHL Stenden Hogeschool. https://publicaties.nhlstenden.com/jaarverslag‑2022 (in Dutch).

Kallenberg, A. J. (2016). Organiseren en innoveren in het hoger onderwijs: management en beleid door het middenmanagement. (in Dutch).

Karels, M. (2017, 11 липня). Leiderschap en leiderschapsstijlen. wij-leren.nl. https://wij-leren.nl/leiderschapsstijlen.php#:~: text (in Dutch).

Meijer, N., & Wijnen, H. (2016, листопад). Hoger onderwijs en leiderschap. https://www.vereniginghogescholen.nl/. https://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/000/650/original/VH_ESSAY_NR_5_WEB.pdf?1480933265 (in Dutch).

Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. (2015). De waarde(n) van weten (Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015–2025). https://open.overheid.nl/documenten/ronl‑0794c03b‑8ac3-4d63-b927-d9f6036de16e/pdf (in Dutch).

Onderwijs catalogus. (2023, грудень). NHL Stenden Hogeschool. https://publicinfo.nhlstenden.com/studycatalogue/dutch/Educational%20Leadership,%20master,%20deeltijd%20en/of%20flex (in Dutch).

Onderwijs catalogus 2023–2024 Voorblad Module. Leerjaar 1 (2023). NHL Stenden Hogeschool. https://publicinfo.nhlstenden.com/api/documents/getdocument?path=/sites/Publicinfo/CourseCatalogue/Teacher+Education+(PE)/M-MEL-DT/1/ONDERWIJSCATALOGUS+MEL+jaar+1_2023-2024.pdf (in Dutch).

Onderwijs catalogus 2023–2024 Voorblad Module. Leerjaar 2 (2023). NHL Stenden Hogeschool. https://publicinfo.nhlstenden.com/api/documents/getdocument?path=%2fsites%2fPublicinfo%2fCourseCatalogue%2fTeacher+Education+(PE)%2fM-MEL-DT%2f2%2fONDERWIJSCATALOGUS+MEL+jaar+2_2023-2024.pdf (in Dutch).

Orzhel, O. (2022). Innovation in higher education: service learning. Continuing Professional Education: Theory and Practice, (1), 76–81. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2022.1.8 (in English).

Rapport accreditaties. (2018, 4 квітня). De Nederlands-­Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). https://publicaties.nvao.net/5b07a9d8af500_006281%20advies%20NHLStenden%20hbo-ma%20Educational%20Leadership.pdf (in Dutch).

Shanghai Ranking’s Academic Ranking of World Universities. Shanghai Ranking. https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2023 (in English).

Studying at an institution for higher education in the Netherlands. Information from the Government of the Netherlands / Government.nl. https://www.government.nl/topics/reception-of-refugees-from-ukraine/documents/publications/2023/02/06/studying-at-an-institution-for-higher-­education-in-the-netherlands—-навчання-у-вищих-­навчальних-закладах-­нідерландів-urk (in English).

Thecla Goossens, T. (2018). Leiderschap in ontwikkeling. https://www.theclagoossens.nl/wp-content/uploads/2018/04/Leiderschap-in-ontwikkeling-­Hoofdstuk‑1.pdf (in Dutch).

World University Rankings. Times Higher Education (THE). https://www.timeshighereducation.com/world-­university-rankings/2023/world-­ranking#!/length/25/locations/NLD/sort_by/name/sort_order/asc/cols/stats (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.