СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ З ПИТАНЬ ДЕМОКРАТИЧНОГО ГРОМАДЯНСТВА
pdf

Як цитувати

Овчарук, О. (2015). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ З ПИТАНЬ ДЕМОКРАТИЧНОГО ГРОМАДЯНСТВА. Український Педагогічний журнал, (4), 193–204. вилучено із https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/134

Анотація

У статті розглянуто принципи та базові підходи до викладання освіти для демократичного громадянства у європейських країнах, подано досвід впровадження навчальних курсів з питань освіти для демократичного громадянства та прав людини в системі загальної середньої освіти. Провідною ідеєю зазначеного напряму є заохочення учнів до їх становлення як активних громадян, які здатні брати участь у формуванні майбутнього суспільства через навчання демократії та правам людини. Освіта для демократичного громадянства розглянута у контексті процесів демократизації освіти в Україні та країнах Європи, також виокремлено ключові поняття. Освіта для демократичного громадянства та освіта прав людини представлені у контексті трьох підходів: освіта про демократичне громадянство та права людини, освіта для ОДГ/ОПЧ, освіта в ОДГ/ОПЧ. Представлено досвід України в реалізації проектів та викладання навчальних курсів, спрямованих на освіту для демократичного громадянства.

pdf
Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.