№ 4 (2015)

Наукові статті

Олена Локшина
7-18
ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА В УКРАЇНІ: ТРАЄКТОРІЯ РОЗВИТКУ
pdf (English)
Патрісія Кубов, Пол Фоссум
19-29
ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА В США
pdf (English)
Марія Мензон; Олена Локшина
30-50
ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ПОЛЕ У МІКРОСВІТІ
pdf
Мар’яна Сокол
51-56
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКСПЛІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПОНЯТЬ: ЛЮДИНА – ІНДИВІД – ОСОБИСТІСТЬ
pdf
Євген Хриков
57-64
АНАЛІЗ СТАНУ ДОСЛІДЖЕНОСТІ НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМИ У ГАЛУЗІ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
pdf
Світлана Цюра
65-72
МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ПРИНЦИПИ, ОСОБЛИВОСТІ
pdf
Георгій Штомпель
71-73
ПІСЛЯДИПЛОМНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА: ВИКЛИКИ КОМПАРАТИВІЗМУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
pdf
Шарл Уолгутер
82-95
ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА МІЖНАРОДНА ОСВІТА: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНІЙ РОЗВИТОК І ЗНАЧЕННЯ ЦІЄЇ ГАЛУЗІ НАУКИ
pdf
Антоніна Бєсєдіна
96-103
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР ЗДОРОВ’ЯСПРЯМОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
pdf
Людмила Волинець
104-113
ІДЕЇ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ У ФІЛОСОФІЇ ЕДГАРА МОРЕНА
pdf
Ірина Гоштанар
114-119
ПОНЯТТЯ «ЕСТЕТИЧНОЇ НЕОБХІДНОСТІ» В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ Й. Ф. ГЕРБАРТА
pdf
Ілона Маріуц
120-128
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ГУМАНІЗАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ПОГЛЯДИ УЧЕНИХ ЗАРУБІЖЖЯ
pdf
Тетяна Равчина
129-136
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ КОНСТРУКТИВІЗМУ
pdf
Ольга Царик
137-144
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД)
pdf
Ірина Чистякова
145-151
ФЕНОМЕН ДИСТРИБУТИВНОГО ЛІДЕРСТВА В УМОВАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
pdf
Оксана Шпарик
152-164
ПРОБЛЕМА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ В ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ ТА НАУКОВЦІВ БЛИЗЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ
pdf
Асіф Хатабала оглу Гаджієв, Рафік Таги огли Ганділов
165-169
О ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ
pdf
Аліна Джурило
170-178
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ СИСТЕМАМИ У ЗАРУБІЖЖІ: ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ І ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
pdf
Юлія Заячук
179-186
СТРУКТУРНІ РЕФОРМИ ТА РЕФОРМИ ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В РАМКАХ СУЧАСНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
pdf
Діна Гриненко
187-192
НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ
pdf
Оксана Овчарук
193-204
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ З ПИТАНЬ ДЕМОКРАТИЧНОГО ГРОМАДЯНСТВА
pdf
Лилия Поголша
205-213
РАЗВИТИЕ КУРРИКУЛУМА – ОСНОВА МОДЕРНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО УЧЕБНИКА
pdf
Ірина Регейло, Наталія Базелюк
214-227
ОСВІТНЯ СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-НАУКОВИХ ПРОГРАМ ДОКТОРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ В УНІВЕРСИТЕТАХ ФІНЛЯНДІЇ
pdf
Аліна Сбруєва
228-241
РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
pdf
Жанна Чернякова
242-250
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
pdf
Ірина Шевлякова-Борзенко
251-260
ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК-НАВИГАТОР ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
pdf