РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
pdf

Як цитувати

Сбруєва, А. (2015). РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ. Український Педагогічний журнал, (4), 228–241. вилучено із https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/137

Анотація

У статті окреслено особливості впливу глобальної фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр. на розвиток національних, субрегіональних та європейської регіональної системи вищої освіти у кризовий та посткризовий час. Подано порівняльні характеристики змін обсягів державного фінансування національних систем вищої освіти та студентських контингентів. Виявлено особливості впливу кризи на фінансове забезпечення навчальної та наукової діяльності, матеріальної інфраструктури університету, кадровий потенціал та платню за навчання. З’ясовано тенденції розвитку систем вищої освіти європейського регіону у контексті досліджуваної проблеми. Зроблено висновок про принципи, покладені в основу трансформації фінансування європейської вищої освіти: конкурентність, автономність, відповідальність, диверсифікація.

pdf
Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.