ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ ОВОЛОДІННЯ ЗМІСТОМ ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ СТАРШОКЛАСНИКАМИ
PDF (English)

Переглядів анотації: 38

Як цитувати

Полонська T. (2016). ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ ОВОЛОДІННЯ ЗМІСТОМ ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ СТАРШОКЛАСНИКАМИ. Український Педагогічний журнал, (2), 75–81. вилучено із https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/171

Анотація

Упровадження елективних курсів у практику старшої школи урізноманітнює, розширює і поглиблює зміст шкільної іншомовної освіти новими засобами і технологіями їх використання, сприяє її адаптації до європейських стандартів. Важлива роль в успішній реалізації змісту елективних курсів з іноземних мов у старшій школі належить інтерактивним методам навчання. Інтерактивні методи спонукають школярів до отримання знань, розвивають їхній інтелектуальний потенціал, унаслідок чого в них формуються навички й уміння логічно та образно мислити, з’являється здатність аналізувати, порівнювати, узагальнювати, висловлювати своє ставлення до певних об’єктів, давати оцінку предметам і явищам, що вивчаються.У статті аналізуються сучасні інтерактивні методи навчання іноземних мов, розкривається роль і сутність окремих з них (навчання у співпраці, метод проектів, сінквейн, інтелект-карта), які, на думку автора, є найбільш адекватні цілям і завданням сучасної іншомовної освіти у старшій школі у процесі оволодіння змістом елективних курсів. Окрім того, називаються інші інтерактивні методи, які будуть досліджуватись автором у подальшому.

PDF (English)
Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.