№ 2 (2016)

Наукові статті

Оксана Першукова
13-22
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАГАТОМОВНОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ У ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ
PDF
Вікторія Вознюк
23-29
ТИПИ ЛІДЕРСТВА У РОЗШИРЕНИХ ШКОЛАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
PDF
Алия Момбек, Камарсулу Ібраєва
30-35
PRACTICAL TECHNIQUES OF TEACHING PROFESSIONAL-FOCUSED ENGLISH FOR THE PRE-SERVICE MUSIC TEACHERS
PDF (English)
Євген Нелін
36-41
ВИЩА ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА В ІТАЛІЇ: ПРОБЛЕМИ, СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
PDF
Дарина Васильєва
42-49
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ АКСІОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ШКОЛІ
PDF
Ольга Герасимова
50-56
ЕКСПЛІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ «АВТОНОМНІСТЬ» У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
PDF
Оксана Цюк
57-64
ОСОБЛИВОСТІ СВІТОВИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ РЕЙТИНГІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
PDF
Олег Топузов, Любов Вішнікіна
65-74
ПСИХОДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
PDF
Тамара Полонська
75-81
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ ОВОЛОДІННЯ ЗМІСТОМ ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ СТАРШОКЛАСНИКАМИ
PDF (English)
Олена Васьківська
82-87
ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ УМІНЬ ДІАЛОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ
PDF
Вячеслав Майорський
88-92
СИСТЕМНЕ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТЬ У НАВЧАННІ ПРАВОЗНАВСТВА УЧНІВ ПРОФІЛЬНИХ КЛАСІВ
PDF
Наталя Сосницька
93-103
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ НАУКОВО- ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНКЛЮЗИВНИХ ПРОЦЕСІВ
PDF
Анатолій Тарара
104-111
ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ ПРЕДМЕТА «НАУКОВО- ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ» ДЛЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ У СТАРШІЙ ШКОЛІ
PDF
Віталій Ачкан
112-119
ІННОВАЦІЙНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД ШКІЛЬНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
PDF
Леніна Задорожна-Княгницька
120-125
ПРОФЕСІЙНИЙ ПОРТРЕТ ІНСПЕКТОРА НАРОДНИХ УЧИЛИЩ В УКРАЇНІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПЕРІОДИКИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.)
PDF