ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ КОМУНІКАТИВНИХ ДІЙ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
pdf

Ключові слова

компетентнісно орієнтоване навчання
іноземні мови
система комунікативних дій
учні початкової школи

Як цитувати

Редько, В. (2019). ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ КОМУНІКАТИВНИХ ДІЙ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ. Український Педагогічний журнал, (1), 33–44. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-1-33-44

Анотація

У статті автор розглядає засоби, що сприяють виконанню системи навчальних комунікативних дій в умовах компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи. Висловлено власну точку зору на питання компетентнісного
підходу до навчання іншомовного спілкування учнів молодшого шкільного віку, схарактеризовано сутність поняття «компетентна особистість» у сфері навчання іноземних мов. Визначено та прокоментовано теоретико-методичні підходи до побудови та способи впровадження системи вправ і завдань, які забезпечують компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов учнів 1–4 класів. За результатами аналізу тенденцій розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти та емпіричних досліджень визначено й обґрунтовано зміст і функції іншомовної комунікативної як предметної компетентності та її компонентів, на формування яких спрямовується зміст навчання іноземних мов у початковій школі.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-1-33-44
pdf
Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.