№ 1 (2019)

Наукові статті

Світлана Науменко
5-15
ПЕРСПЕКТИВИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ НА РІВНІ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У ВЕКТОРАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-1-5-15
PDF
Оксана Бялик
16-22
СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ЗІ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ: ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОСВІД
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-1-16-22
pdf
Тамара Пушкарьова
23-32
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОНЛАЙН НАВЧАННЯ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-1-23-32
pdf (English)
Валерій Редько
33-44
ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ КОМУНІКАТИВНИХ ДІЙ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-1-33-44
pdf
Олександр Пасічник, Олена Пасічник
45-56
ДИДАКТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТА ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-1-45-56
pdf
Оксана Войтко
57-68
ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЧЕРЕЗ СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-1-57-68
pdf (English)
Тамара Полонська
69-76
ІННОВАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: ВИМОГИ ДО РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-1-69-76
pdf (English)
Оксана Онопрієнко
77-85
ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУЮВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ПЕРШОГО ТА ДРУГОГО КЛАСІВ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-1-77-85
pdf
Олена Пометун, Тетяна Ремех
86-97
ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ З ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-1-86-97
pdf
Ирина Шевлякова-Борзенко
98-110
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: КРИТЕРИАЛЬНАЯ ОСНОВА
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-1-98-110
pdf
Тетяна Назаренко
111-117
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В ГІМНАЗІЇ ТА ЛІЦЕЇ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-1-111-117
pdf (English)
Світлана Довбенко, Любов Прокопів
118-128
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА В КАРПАТСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-1-118-128
PDF
Юрій Мосейчук
129-136
МОНІТОРИНГ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ: КРИТЕРІЇ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-1-129-136
PDF
Олена Савчук
137-142
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДИЗАЙНУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-1-137-142
PDF
Віта Геращенко
143-148
ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ ТА ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ЯК СКЛАДНИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ПРАВОЗНАВСТВА
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-1-143-148
PDF
Микола Чумак
149-154
ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ – ПРОДУЦЕНТ РОЗВИТКУ ТОЧНИХ НАУК В УМОВАХ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ (ХVІІІ – ПЕРША ПОЛ. ХІХ СТ.)
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-1-149-154
PDF
Лариса Сергеєва
155-157
ДОЛАЄМО БАР’ЄРИ РАЗОМ!
PDF