ДИДАКТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТА ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
pdf

Ключові слова

іноземні мови
зміст навчання
компетентнісний підхід
соціокультурний компонент
емоційно-ціннісний аспект навчання
аксіологія
діалог культур
загальна середня освіта

Як цитувати

Пасічник, О., & Пасічник, О. (2019). ДИДАКТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТА ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Український Педагогічний журнал, (1), 45–56. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-1-45-56

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність виокремлення емоційно-ціннісного компонента у змісті навчання іноземних мов. Його доцільність зумовлена тим, що знайомство з соціокультурним матеріалом у процесі навчання іноземних мов впливає не лише на когнітивну сферу учня, але й, проходячи крізь його емоційне сприйняття, сприяє формуванню відповідних ціннісних установок. Спираючись на аналіз науково-педагогічної літератури, автори роблять висновок про те, що цінності відрізняються не лише пізнавальним характером, але й володіють регулятивно-цільовим потенціалом, слугуючи нормами та взірцями моделей поведінки і ставлень у системі реально існуючих суспільних відносин. Автори роблять спробу окреслити
змістове наповнення емоційно-ціннісного компонента для предметної галузі “Іноземні мови” як такого, що визначає особливості діяльності особистості в мультикультурному середовищі; сприяє особистісному та професійному самовизначенню учня, а також актуалізує ті емоційні стани й ціннісні установки, які необхідні для ефективного протікання освітнього процесу.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-1-45-56
pdf
Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Авторське право (c) 2019 Олександр Пасічник, Олена Пасічник

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.