ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ОПРАЦЮВАННЯ ДИСКУСІЙНИХ ПИТАНЬ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
PDF

Ключові слова

спілкування
дискусія
інтерактивні технології
форми дискусії
методи
початкові класи

Як цитувати

Дженджеро, О., & Ющенко, С. (2021). ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ОПРАЦЮВАННЯ ДИСКУСІЙНИХ ПИТАНЬ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Український Педагогічний журнал, (3), 86–92. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-86-92

Анотація

У статті розглядається проблема застосування технологій опрацювання дискусійних питань та їх різновидів на уроках у початкових класах у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи, висвітлено етапи організації дискусії та роль педагогів у ній. Проаналізовано основні методи опрацювання дискусійних питань, які актуально використовувати під час проведення уроків у початкових класах. Встановлено, що освітнє середовище потребує вчителя, спроможного відходити від традиційних форм і методів роботи з учнями і водночас сприймати новий педагогічний досвід, нові технології, форми і методи роботи у своїй професійній діяльності. Розкрито організаційно-­педагогічні умови, спрямовані на забезпечення підготовки майбутніх учителів до застосування інтерактивних технологій, зокрема технологій опрацювання дискусійних питань.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-86-92
PDF

Посилання

О. Дженджеро, «Застосування інтерактивних технологій на уроках української мови в старшій школі (на прикладі опрацювання дискусійних питань)», Українська мова і література в школі, № 2 (112), с. 19–23, 2014.

О. І. Пометун, Л. В. Пироженко Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Київ, Україна: Видавництво А. С.К., 2004.

Н. В. Стаднік «Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання», [Електронний ресурс]. Доступно: https://core.ac.uk/download/pdf/33691872.pdf. Дата звернення: 20.05.2021.

Е. І. Федорчук «Підготовка студентів до використання сучасних педагогічних технологій». Педагогічний дискурс, 2, с. 175–178, 2007.

О. І. Пометун, Н. С. Побірченко, Г. І. Коберник, О. А. Комар, та Т. А. Торчинська, Інтерактивні технології: теорія та методика. Київ -Умань, Україна: АПН, 2008.

Dzhendzhero O. «The use of interactive technologies in Ukrainian language lessons in high school (on the example of correcting discussion issues)». Ukrainian language and literature at school, 2 (112), 19–23, 2014. (in Ukrainian).

Pometun O. I., Pirozhenko L. V (). A modern lesson. Interactive learning technologies. Kyiv, Ukraine: ASK Publishing House, 2004. (in Ukrainian).

Stadnik N. V. (2016). Formation of readiness of future primary school teachers to use interactive learning technologies. [Electronic resource]/ Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/33691872.pdf Date of application: 20.05.2021. (in Ukrainian).

Fedorchuk E. I. Preparing students for the use of modern pedagogical technologies. Pedagogical Discourse, 2,

–178, 2007. (in Ukrainian).

Pometun O. I., Pobirchenko N. S., Kobernyk H. I., Komar O. A., Torchynska T. A. Interactive technologies: theory and methodology. Uman, Ukraine: APS, 2008. (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Авторське право (c) 2021 Оксана Дженджеро, Світлана Ющенко

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.