№ 3 (2021)
Весь випуск
pdf

Наукові статті

Олег Топузов, Олександр Малихін, Наталія Арістова
5-12
ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ СТАРШОКЛАСНИКІВ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-5-12
PDF HTML
Аліна Джурило
13-23
КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ РОЗРОБЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЛЯ УСПІХУ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-13-23
PDF (English)
Ярослав Слуцький
24-34
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АДАПТАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ В УКРАЇНСЬКИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-24-34
PDF
Олександр Пасічник
35-44
ДИДАКТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК КОМПОНЕНТА ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-35-44
PDF
Олександр Писміченко, Зінаїда Борисюк
45-50
МОБІЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-45-50
PDF
Людмила Усик, Вікторія Чорна, Олена Петухова
51-57
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-51-57
PDF
Олексій Караманов, Оксана Сурмач, Анна Шукалович
58-65
МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА В УМОВАХ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-58-65
PDF
Петро Мороз, Ірина Мороз
66-77
ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ В 5–9 КЛАСАХ: СТАН ПРАКТИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-66-77
PDF
Олена Пищик
78-85
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ В УМОВАХ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-78-85
PDF
Оксана Дженджеро, Світлана Ющенко
86-92
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ОПРАЦЮВАННЯ ДИСКУСІЙНИХ ПИТАНЬ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-86-92
PDF
Алла Дяченко
93-98
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУВАННЯ СТУДЕНТІВ З ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-93-98
PDF
Олексій Іванкевич , Вікторія Вахнован, Віра Мазур
99-105
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ НАУКОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НАУКОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-99-105
PDF
Оксана Ляска, Наталія Чаграк, Тетяна Стриженко
106-115
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ВИКЛАДАННЯ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-106-115
PDF
Інна Варнавська
116-122
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-116-122
PDF
Лариса Ворона
123-130
ДІЯЛЬНІСТЬ КІРОВОГРАДСЬКИХ ОБЛАСНИХ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-123-130
PDF
Валерій Редько
131-133
ДУХОВНІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН ЗВ’ЯЗКУ ПОКОЛІНЬ, ВЕЛИЧІ ЛЮДИНИ, СЕНСУ ЇЇ БУТТЯ ТА МІСІЇ В СУЧАСНОМУ ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ТА МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОМУ СВІТОВОМУ СОЦІУМІ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-131-133
PDF
Людмила Калініна
134-139
ПЕДАГОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ РЕГІОНУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ І ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-134-139
PDF