ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
PDF (English)

Переглядів анотації: 103

Ключові слова

лінгвістична освіта
мотивація
інноваційні технології
кейс-метод
комунікативна компетентність

Як цитувати

Рейда O., Івлєва K., & Гулієва D. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Український Педагогічний журнал, (2), 96–102. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-2-96-102

Анотація

У статті розглянуто одне з найактуальніших питань методики викладання англійської мови – використання інноваційних технологій у навчальному процесі. Наголошується на необхідності упровадження компетентнісного, діяльнісного, міжкультурного та комунікативно-когнітивного підходів для формування іншомовної комунікативної компетентності серед студентів нефілологічних спеціальностей. Здійснено спробу обґрунтувати ефективність та результативність інноваційних технологій мовної освіти. Зроблено висновок, що використання інноваційних технологій є одним із найефективніших способів підвищення якості мовної підготовки майбутніх фахівців. Головна особливість англійської мови для конкретних цілей полягає у професійно орієнтованому підході до її вивчення. Він передбачає формування у студентів здатності до іншомовного спілкування у конкретних сферах та ситуаціях. Розглянуто постійні та змінні характеристики іноземної мови для конкретних цілей. Щодо використання відеокастів як засобу прослуховування, то передбачається, що вони значно покращують навички розуміння іноземної мови на слух. Застосування відеокастів у навчальному процесі також дає можливість виявити навички критичного мислення, що є важливим моментом у навчанні. З методологічного погляду подкасти допомагають розвинути навички усного та писемного мовлення. Вони дають змогу цікаво подати нову лексику та навчальний матеріал, збагатити смислове поле та вправи з мовного матеріалу, сформувати у студентів соціокультурну компетентність. Кооперативне навчання також є педагогічною технологією викладання англійської мови. Мета позиційного навчання – продумати, підготувати й аргументувати конкретну позицію на основі тексту іноземною мовою (формування творчої інтерпретації цього навчального тексту в групі, обговорення та контроль за перебігом дискусії). Кейс-метод (метод аналізу ситуації) є одним із найефективніших методів підвищення ефективності навчання. Він орієнтований на розвиток інтересу учнів до самого процесу набуття знань у проблемних ситуаціях, а також у ситуаціях спілкування, що особливо важливо під час вивчення англійської мови. Значимість цього методу у викладанні англійської мови для майбутніх фахівців зумовлена його універсальністю, можливістю комплексно вирішувати запропоновані проблеми.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-2-96-102
PDF (English)
Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Авторське право (c) 2021 Ольга Рейда, Катерина Івлєва, Діна Гулієва

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.