№ 2 (2021)

Наукові статті

Юлія Заячук
5-19
ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ЄС ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВИКЛАДАЧА УКРАЇНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
PDF
Сергій Копилов, Тетяна Опалюк
20-27
МОДЕЛЬ ІНТЕРАКТИВНОГО ФОРМАТУ ВЗАЄМОВІДНОСИН УНІВЕРСИТЕТУ І СТЕЙКХОЛДЕРІВ
PDF
Ірина Дубровіна, Ніна Яременко
28-40
ДОЗВІЛЛЄВА КВАЛІФІКАЦІЯ УЧНІВ СТАРШОГО ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
PDF
Оксана Доманюк
41-50
СТВОРЕННЯ ЦІННІСНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК УМОВА ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ
PDF
Раїса Мартинова, Світлана Боднар
51-60
ПРИНЦИПИ ПЕДАГОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
PDF
Ольга Білоус, Павло Самойленко
61-71
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ЯК УМОВА НАБУТТЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН
PDF
Антоніна Гривко, Лідія Ващенко
72-83
ПОТОЧНЕ ТА ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ В БАЗОВІЙ ТА СТАРШІЙ ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ
PDF
Наталія Маятіна, Тетяна Лисенко, Оксана Дмитрієнко
84-95
СУЧАСНІ МОДЕЛІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
PDF
Ольга Рейда, Катерина Івлєва, Діна Гулієва
96-102
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
PDF (English)
Ольга Галіцан, Олена Хіль, Яна Кириленко
103-112
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
PDF
Іванна Озарко, Олена Мельник
113-120
ПЕРЕВЕРНУТЕ НАВЧАННЯ ЯК ОДНА З ДІЄВИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ДО ЄВІ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ОНЛАЙН
PDF
Ірина Радзієвська
121-135
ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСАД РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ В УКРАЇНІ
PDF
Олег Колодійчук, Василь Гайда
136-145
ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ПРАКТИКИ РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ГАЛИЧИНИ (1900–1939 рр.)
PDF