КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ УЧНІВ 5–6 КЛАСІВ ГІМНАЗІЙ: ПРОГНОСТИЧНІ КОНЦЕПТИ
PDF (English)

Переглядів анотації: 82

Ключові слова

навчання іноземних мов
міжкультурна іншомовна комунікативна компетентність
учні гімназії

Як цитувати

Редько V., & Полонська T. (2020). КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ УЧНІВ 5–6 КЛАСІВ ГІМНАЗІЙ: ПРОГНОСТИЧНІ КОНЦЕПТИ. Український Педагогічний журнал, (1), 41–50. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-1-41-50

Анотація

Сучасний розвиток шкільної іншомовної освіти характеризується впровадженням компетентнісного підходу до навчання, що найбільше відповідає потребам суспільства і випускників закладів загальної середньої освіти, має сприяти формуванню компетентної особистості, котра могла б успішно жити і творити в швидкозмінному соціумі. Це зумовлює необхідність перегляду й дослідження окремих аспектів методики навчання іноземних мов, у тому числі цілей, змісту та засобів їх реалізації у шкільній практиці. У статті презентуються прогностичні концепти компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій відповідно до вимог Нової української школи та з урахуванням нового Державного стандарту базової середньої освіти та оновлених навчальних програм. Це дослідження певною мірою продовжує попереднє, яке було присвячено проблемі навчання іноземних мов учнів початкової школи на засадах компетентнісного підходу та ґрунтується на досвіді, набутому ними в 1–4 класах. Для учнів 5-го класу гімназій створилася основа у вигляді мовного, мовленнєвого й освітнього досвіду, набутого ними в іншомовній галузі в початковій школі. Значну роботу було проведено науковими співробітниками відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України щодо вивчення різноманітних аспектів компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи (підготовка концепції, методичних рекомендацій, монографій, навчально-методичного посібника тощо), що слугуватиме науковим підґрунтям для продовження дослідження зазначених питань у 5–6 класах гімназій. Автори окреслюють та обґрунтовують соціально-педагогічну потребу в науковому вивченні проблеми компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій, наводять переконливі твердження актуальності проблеми дослідження, окреслюють та інтерпретують науково-методичні напрями його розвитку, розкривають науково-теоретичні засади для його проведення, визначають засоби реалізації дослідження, прогнозують очікувані результати. Результати дослідження спрямовано на підвищення якості навчання іноземних мов у 5–6 класах гімназій відповідно до вимог сьогодення щодо рівнів володіння іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування та в контексті компетентнісно орієнтованого підходу до навчання; на створення передумов для успішного вивчення іноземних мов в гімназіях. Чітко й обґрунтовано зазначено перспективи подальших досліджень

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-1-41-50
PDF (English)
Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.