№ 1 (2020)

Наукові статті

Олена Барановська
5-13
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗА ФІЛОЛОГІЧНИМ СПРЯМУВАННЯМ: ЕВОЛЮЦІЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
PDF
Оксана Квітка
14-19
ЗМІСТ І СТРУКТУРА ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
PDF
Юрій Жук, Лідія Ващенко
20-31
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ КОМПОЗИЦІЇ ТЕСТУ З БІОЛОГІЇ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ТЕСТУВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ
PDF
Наталія Ржевська
32-40
ПЕРСПЕКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 5.0
PDF
Валерій Редько, Тамара Полонська
41-50
КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ УЧНІВ 5–6 КЛАСІВ ГІМНАЗІЙ: ПРОГНОСТИЧНІ КОНЦЕПТИ
PDF (English)
Галина Чабан, Олександра Кухтяк
51-56
ЗАСТОСУВАННЯ АПАРАТА ТЕОРІЇ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ У ЗАДАЧАХ ПРИКЛАДНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
PDF
Ніна Голуб
57-63
ЧИТАЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ШКОЛЯРІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ МАТЕРІАЛІВ МІЖНАРОДНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ PISA
PDF
Олена Горошкіна
64-70
ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
PDF (English)
Тетяна Назаренко
71-79
КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЕКОНОМІКИ В ЛІЦЕЇ
PDF
Тетяна Опалюк
80-86
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
PDF
Світлана Федоренко, Марина Поліковські
87-94
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНІВ ЕМОЦІЙНОГО КОМПОНЕНТА ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ В МОЛОДШИХ УЧНІВ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ЗОРОМ
PDF
Любов Гончар
95-99
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ
PDF
Олексій Караманов, Оксана Сурмач, Анна Шукалович
100-107
МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ: МОЖЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ
PDF
Петро Мороз, Ірина Мороз
108-117
ЗМІСТОВА СУТНІСТЬ ТА МОДЕЛЬ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ З ІСТОРІЇ
PDF (English)