ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
PDF (English)

Ключові слова

психологічні засади
компетентнісно орієнтована методика
розвиток старшокласника
мовна підготовка старшокласників

Як цитувати

Горошкіна O. (2020). ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Український Педагогічний журнал, (1), 64–70. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-1-64-70

Анотація

У статті окреслено психологічні засади розроблення компетентнісно орієнтованої методики навчання української мови. На основі аналізу праць з когнітивної психології визначено такі аспекти мовної підготовки старшокласників: необхідність активізувати позитивні мотиви для якісного засвоєння знань; необхідність вироблення стратегій навчання, спрямованих на систематизацію здобутих знань, набутих умінь і навичок; систематичний розвиток мовлення й мислення учнів; збагачення їхнього словникового запасу; удосконалення умінь всіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма. Акцентовано, що особливої уваги потребує розроблення системи завдань, що можуть використовуватися диференційовано залежно від характеристик кожного учня, обсягу матеріалу, який підлягає повторенню, урахування оптимального для кожного учня режиму повторення. Задля формування стійких умінь і навичок учнів необхідно здійснювати активізацію мовних одиниць у вправах, наближених до природнього спілкування. Процес активізації стає ефективним за умови високої інтелектуальної активності учнів, залучення їх до самостійної діяльності. Вихід вбачаємо в поєднанні процесу цілеспрямованої активізації мовного матеріалу й мовленнєвої практики учнів, надання вправам креативно-мовленнєвої спрямованості, що допоможе учням відчувати свою відповідальність за підвищення культури суспільної мовної практики, сприяти піднесенню цієї культури досконалими зразками власного мовлення. Безумовно, це потребує від учителя додаткових зусиль під час підготовки до уроків, творчого підходу до реалізації вимог чинної програми. Навчання української мови має забезпечити інтелектуальний розвиток учня, формування здатності ідентифікувати себе як свідомого представника своєї нації, почуття відповідальності за власний мовленнєвий вчинок, уміння адекватно реагувати на суспільні запити й виклики; прагнення до самовдосконалення, саморозвитку й самоосвіти, показником чого є сформованість предметної і ключових компетентностей.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-1-64-70
PDF (English)
Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.