КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ – СУЧАСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
pdf

Переглядів анотації: 12

Ключові слова

іноземні мови
заклади загальної середньої освіти
зміст навчання
зміст освіти
знання
уміння
навички
досвід творчої діяльності
емоційно-ціннісний компонент

Як цитувати

Пасічник, О. (2018). КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ – СУЧАСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ. Український Педагогічний журнал, (1), 93–103. вилучено із https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/511

Анотація

У статті розмежовано базові категорії «змісту освіти» та «змісту навчання». Відштовхуючись від чотирикомпонентної структури змісту освіти, запропонованої дидактами в другій половині ХХ ст. (І. Я. Лернер, М. Н. Скаткін), а також аналізуючи напрацювання методистів у сфері іншомовної освіти, автор пропонує таке бачення компонентного складу змісту навчання іноземних мов, яке зорієнтовано на різнобічний розвиток особистості учня у закладах загальної середньої освіти. Окрім традиційних складників (знання, уміння, навички, сфери й теми спілкування, досвід творчої діяльності тощо), обґрунтовується необхідність включення аксіологічного компонента як такого, що зорієнтований на формування в учнів емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу. Передбачається, що його формування здійснюється у процесі знайомства з новою лінгвокультурою. Запропонована автором схема може бути успішно адаптована для опису змісту навчання іноземних мов у інших типах навчальних закладів, зокрема ВНЗ та коледжах.

pdf
Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.