№ 1 (2018)

Наукові статті

Наталія Дічек
15-30
ВНЕСОК ПСИХОЛОГІВ УКРАЇНИ В ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТ.)
pdf
Галина Тарасенко
6-14
ПРОБЛЕМА ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ В КОНТЕКСТІ НАУКОВИХ ІДЕЙ СЕМЕНА ГОНЧАРЕНКА
PDF
Олена Ярова
31-37
ДОСВІД РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ЄС – ДЖЕРЕЛО МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
pdf
Євген Хриков
38-46
ГАЛУЗЕВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ
pdf
Людмила Онищук
47-53
НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
pdf
Надія Матяш
54-60
ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ШКІЛЬНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНЯ
pdf
Олександр Надтока
61-67
МЕТОДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ ЗДОБУВАЧІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
pdf
Ірина Удовиченко
68-73
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВИХ МОДЕЛЕЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ В СТАРШІЙ ШКОЛІ
pdf
Юрій Бобало, Юрій Козловський
74-84
МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
pdf
Тамара Полонська
85-92
СТРАТЕГІЇ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО ЧИТАННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
pdf
Олександр Пасічник
93-103
КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ – СУЧАСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
pdf