ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ КРЕМЕНЬ: У ПОШУКАХ ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИХ СМИСЛІВ І ЦІННІСНИХ ПРІОРИТЕТІВ ОСВІТИ
PDF

Ключові слова

В. Г. Кремень
філософія освіти
людиноцентризм
особистість
освітня синергія
саморозкриття у творчості
освітня євроінтеграція

Як цитувати

Луговий, В., Топузов, О., & Дічек, Н. (2017). ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ КРЕМЕНЬ: У ПОШУКАХ ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИХ СМИСЛІВ І ЦІННІСНИХ ПРІОРИТЕТІВ ОСВІТИ. Український Педагогічний журнал, (3), 34–42. вилучено із https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/545

Анотація

У статті розкрито внесок відомого українського вченого-філософа, державного і громадського діяча, педагога, президента НАПН України Василя Григоровича Кременя у розвиток освіти і науки в Україні за понад 25-річний період роботи. Висвітлено доробок В. Г. Кременя у галузі державотворення, здійснений на відповідальних державних посадах, насамперед – як міністра освіти і науки (1999-2005 рр.), чиї починання були пов’язані з розбудовою національної за духом і європейської за ціннісним спрямуванням освіти, із запровадженням багатьох нововведень в організацію та функціонування середньої та вищої школи. Відображено його здобутки як очільника НАПН України, який визначає напрями розгортання науково-дослідної роботи над найактуальнішими питаннями освіти, відповідно до нагальних викликів сьогодення. Доведено, що основу всіх видів різноаспектної державної й наукової діяльності В. Г. Кременя становить обґрунтована ним як ученим-філософом у численних працях філософсько-освітня концепція імперативу людиноцентричного виміру освіти. Проаналізовано суть нової стратегії української освіти в умовах глобалізаційних зрушень (за В. Г. Кременем), яка має формувати мережну людину-особистість, котра знаходиться у постійному саморозвитку, має чітку громадянську позицію, почуття національної єдності, патріотизму, людину, здатну до творення змін і сприйняття змінності.

PDF
Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.