ДОСВІД ВИХОВАННЯ СМИСЛОЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ І СТАРШОЇ ШКОЛИ В США
PDF

Ключові слова

гуманістична етика
смисложиттєві цінності
мета життя
далекі та близькі цілі
самоактуалізація
самореалізація

Як цитувати

Журба, К. (2017). ДОСВІД ВИХОВАННЯ СМИСЛОЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ І СТАРШОЇ ШКОЛИ В США. Український Педагогічний журнал, (3), 70–79. вилучено із https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/549

Анотація

У статті вперше представлено досвід виховання смисложиттєвих цінностей в учнів основної та старшої школи у Сполучених Штатах Америки. Нині теоретико-методичні засади виховання смисложиттєвих цінностей в учнів основної і старшої школи в Україні залишаються малодослідженою проблемою, тоді як в Америці вони досить добре розроблені. Основна увага приділяється аналізу педагогічного досвіду США на засадах гуманістичної етики на противагу автократичним та технократичним концепціям (J. Krishnamurti), у контексті морального виховання та Character education (H. Brimi, T. Dowd, M. Josephson, V. Peter, G. Fouts), глобального розуміння смислу життя і проблем сучасних тінейджерів (R. Paloutzian і C. Park), етичного виховання та формування у дітей етичної обізнаності, етичного та критичного мислення (R. DeHaan, L. Elder, K. Narayan, R. Paul, R. Sternberg), відхилень та деформацій у смисложиттєвій сфері (J. Kristo, T. Lickona). Більшість чинних програм з виховання смисложиттєвих цінностей школярів у США («Life promotion», «Togethertolive», «Laws of Life essay program», «Ethics inactionsaward», «Youth Ethicsin Service (YES)», «Reasoning with Ethics» , «Life Planning Education») ґрунтуються на положеннях Аспенської Декларації та «Model Standards for Academic, Social, Emotional and Character Development» та спрямовані на розвиток смисложиттєвої сфери школярів, здатність ставити перед собою високу мету та досягати її моральними засобами, долати труднощі, усвідомлювати смисл життя. Досвід США засвідчує серйозне ставлення до зазначеної проблеми з боку держави і громадських організацій зі створення умов для дітей підліткового та юнацького віку з метою допомоги у розумінні себе, сутнісних сил, смислу життя через участь у різних програмах та формування необхідних життєвих компетенцій і навичок осмислення власного життя, позитивної мотивації до самоздійснення, розуміння своїх моральних потреб, прийняття зважених рішень та вибору засобів для реалізації свого покликання, життєвої програми. Участь дітей у здоровʼязберігаючих, соціальних, виховних (моральних, етичних, корекційних), професійно спрямованих програмах передбачає активну позицію педагога, повагу до внутрішнього світу вихованців. Програми охоплюють дітей різних вікових груп, з різним ставленням до життя та різними проблемами смисложиттєвої сфери. Основний акцент робиться на критичному мисленні, узгодженості своїх здібностей, задатків і потреб, здатності протистояти тиску, долати труднощі та залишатися собою за будь-яких обставин. Багаторічний досвід США з впровадження навчальних і виховних програм дає змогу формувати не лише знання й уявлення у школярів основної та старшої школи про смисл життя і смисложиттєві цінності, а й необхідні компетентності, уміння і навички, які стануть у нагоді в дорослому житті. Зазначені програми є перспективними в Україні за умови їх модифікації та адаптації до українських реалій.

PDF
Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.