ПІДТРИМКА ЄС ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ І МОЛОДІ В СИСТЕМИ ОСВІТИ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ В УМОВАХ ВІЙНИ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ: СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ТА УСПІШНІ ПРАКТИКИ
PDF
HTML

Переглядів анотації: 388

Ключові слова

освітня політика ЄС
інтеграція в освіту
учні-мігранти
потреби учнів
діти-біженці

Як цитувати

Локшина, О. ., Джурило , А. ., Максименко , О., & Шпарик , О. . (2022). ПІДТРИМКА ЄС ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ І МОЛОДІ В СИСТЕМИ ОСВІТИ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ В УМОВАХ ВІЙНИ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ: СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ТА УСПІШНІ ПРАКТИКИ. Український Педагогічний журнал, (3), 6–19. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-6-19

Анотація

Статтю присвячено аналізу освітньої політики країн-членів ЄС з питань інтеграції українських дітей-біженців в європейський освітній простів. З’ясовано, що з початком війни росії проти України держави ЄС активно підтримують нашу державу, у тому числі й у галузі освіти. Досліджено модель інтеграції українських дітей-біженців в освітній процес країн-членів ЄС та виявлено, що вона спрямована на задоволення навчальних, соціальних та емоційних потреб. Відповідно до інтеграційної моделі вивчено ключові напрями діяльності, що передбачають зарахування учнів-мігрантів шляхом розширення інфраструктури та усунення можливих перепон; підготовка освітніх закладів та персоналу; адаптація систем освіти до включення українських педагогів; цільові заходи щодо інтеграції дітей-біженців; соціально-психологічна підтримка учнів, їх родин та громад біженців; довгострокові заходи щодо інклюзивної освіти; освіта і догляд для дітей раннього та дошкільного віку. Проаналізовано політичні рішення окремих країн ЄС щодо залучення українських учнів-мігрантів та вчителів до освітнього процесу на місцевому та найвищому рівнях. З’ясовано, що початковий етап інтеграції передбачає оцінювання мовних компетентностей та розробку подальших заходів щодо підтримки учнів з недостатніми мовними навичками. Встановлено, що в окремих країнах ЄС додатково проводиться оцінювання загального рівня навчальних досягнень учнів. Виявлено, що в ситуації з українськими дітьми існує практика оцінювання соціально-психологічних потреб, в окремих країнах розроблено спеціальні інструменти їх задоволення. Визначено, що інтеграція українських дітей в освіту країн ЄС відбувається в таких форматах: окремі класи для учнів-мігрантів, де освітній процес переважно спрямований на опанування мови навчання; окремі класи для учнів-мігрантів з можливістю опановувати окремі дисципліни (мистецтво, музика) в загальних класах; звичайні класи з додатковими мовними курсами для учнів-мігрантів; дистанційне навчання на українських освітніх платформах. Підкреслено, що переважна більшість освітніх систем ЄС підтримує формат звичайного класу, надаючи учням-мігрантам додаткову мовну підтримку. Констатовано, що інтеграційна підтримка спрямована також на педагогічних працівників з України, для яких в країнах ЄС розроблені додаткові правові регулювання найму. Зроблено висновок, що освітня політика ЄС передбачає для дітей-біженців з України можливість інтегруватися в освітній простір країн-членів. Продовження онлайн освіти в Україні є відкритим питанням, яке продовжує розроблятися державами відповідно до національної специфіки.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-6-19
PDF
HTML

Посилання

Гусєва, C. (2022, Серпень 16). Деякі держави змушують українських дітей покинути українські школи: омбудсмен розповів деталі. 24 канал. https://24tv.ua/deyakih-krayinah-ukrayinskih-ditey-vimagayut-zabratidokumenti_n2131329

Локшина, О., Глушко, О., Джурило, А., Кравченко, С., Максименко, О., Нікольська, Н., & Шпарик, О. (2022). Організація освіти в умовах війни: рекомендації міжнародних організацій. Український Педагогічний журнал, (2), 5–18. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-5-18

Локшина, О. (Peд.), Глушко, О., Джурило, А., Кравченко, С., Максименко, О., Нікольська, Н., & Шпарик, О. (2022). Освіта в реаліях війни: орієнтири міжнародної спільноти: оглядове видання (О. Топузов, О. Локшина, Ред.). Педагогічна думка. https://doi.org/10.32405/978-966-644-614-8-2022-55

Локшина, О., Джурило, А., Нікольська, Н., & Шпарик, О. (2022). Підтримка України науковою спільнотою світу. Український Педагогічний журнал, (1), 7–17. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-1-7-17

Cerna, L. (2019). Refugee education: Integration models and practices in OECD countries. OECD Publishing. https://dx.doi.org/10.1787/a3251a00-en

Cerna, L., McBrien, J. (2022, April 8). Supporting Ukrainian refugee students. https://oecdedutoday.com/supporting-refugee-students-ukraine/

Council of Europe. (2022). Council of Europe tools to help those providing language support to children arriving from Ukraine. https://www.coe.int/en/web/language-support-for-adult-refugees/language-support-to-children

de Wal Pastoor, L. (2016). Rethinking Refugee Education: Principles, Policies and Practice from a European Perspective. In Annual Review of Comparative and International Education 2016, International Perspectives on Education and Society. Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/s1479-367920160000030009

Erasmus+/School Education Gateway. (2022a). Education and support for Ukrainian refugees. Europe’s online platform for school education. https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/latest/news/education-supportua-refugees.htm

Erasmus+/School Education Gateway.(2022b). Recognition of qualifications of Ukrainian school pupils. Europe’s online platform for school education. https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/latest/news/recognition-qualifications-ua.htm

Erasmus+/School Education Gateway.(2022c). Supporting the inclusion of displaced children from Ukraine in education: considerations, key principles and practices for the school year 2022–2023. Europe’s online platform for school education. https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/publications/practical-manualon-refugees.htm

European Commission. (2022a). Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Welcoming those fleeing war in Ukraine: Readying Europe to meet the needs. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52022DC0131

European Commission. (2022b). Policy guidance on supporting inclusion of Ukrainian refugees in education. https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/files/news/Policy_guidance_Ukraine_schools.pdf

European Commission. (2022c). Supporting refugee learners from Ukraine in higher education in Europe 2022.

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-07/Supporting_refugee_learners_from_Ukraine_in_higher_education_in_Europe.pdf

European Commission. (2022d). Supporting the inclusion of displaced children from Ukraine in education: Considerations, key principles and practices for the school year 2022–2023. https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/files/SWD‑2022-185-inclusion-displaced-children-Ukraine-in-education.pdf

European Commission/EECEA. (2022). Supporting refugee learners from Ukraine in schools in Europe. Publications Office of the European Union. https://data.europa.eu/doi/10.2797/066388

European Commission/European Education Area. (2022). Teachers for refugee students – EU Education Solidarity Group for Ukraine reports first outputs on measures for schools, https://education.ec.europa.eu/it/node/2047

European Commission/Eurydice. (2022). How Member States are supporting Ukrainian refugee learners: Eurydice reports review policies and measures. https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/news/how-member-states-aresupporting-ukrainian-refugee-learners-eurydice-reports-review-policies

European Committee of the Regions. (2022). Ukraine and EU local leaders join forces to offer summer camps for thousands of children, https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ukraine-summer-camps.aspx

European Council. (2018). Council conclusions of 26 November 2018 on education in emergencies and protracted crises. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST‑14719–2018-INIT/en/pdf

European Council. (2022a). Council implementing decision (EU) 2022/382 of 4 march 2022 establishing the existence of a mass influx of displaced persons from Ukraine within the meaning of article 5 of directive 2001/55/ec, and having the effect of introducing temporary protection. OJ, L 71, 1–6. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.071.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A071%3ATOC

European Council. (2022b). Joint statement by the members of the European Council. The official website of the Council of the EU and the European Council. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/24/joint-statement-by-the-members-of-the-european-council‑24-02-2022/

Harte, E., Herrera, F., & Stepanek, M. (2016). Education of EU migrant children in EU Member States. https://doi.org/10.7249/RR1715

Koehler, C., Palaiologou, N., and Brussino, O. (2022). Holistic refugee and newcomer education in Europe: Mapping, upscaling and institutionalising promising practices from Germany, Greece and the Netherlands. OECD Publishing. https://dx.doi.org/10.1787/9ea58c54-en

Lavrysh, Yu., Lytovchenko, I., Lukianenko, V., Golub, T. (2022). Teaching during the wartime: Experience from Ukraine. Educational Philosophy and Theory. https://doi.org/10.1080/00131857.2022.2098714

Lokshyna, O. & Topuzov, O. (2021). COVID‑19 and education in Ukraine: Responses from the authorities and opinions of educators. Perspectives in Education, 1(39), 207–230. https://doi.org/10.18820/2519593X/pie.v39.i1.13

McBrien, J. (2022). Social and emotional learning (SEL) of newcomer and refugee students: Beliefs, practices and implications for policies across OECD countries. OECD Publishing. https://dx.doi.org/10.1787/a4a0f635-en

Mizzy, S. (2022). Ukrainian children in Portugal receive children’s and school books. https://europe-cities.com/2022/04/01/ukrainian-children-in-portugal-receive-childrens-and-school-books/

Morrice, L. (2022). Will the war in Ukraine be a pivotal moment for refugee education in Europe? International Journal of Lifelong Education, 41(3), 251–256. https://doi.org/10.1080/02601370.2022.2079260

OECD. (2022a). Supporting refugee students from Ukraine in host countries. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/b02bcaa7-en

OECD. (2022b). The Ukrainian Refugee Crisis: Support for teachers in host countries. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/546ed0a7-en

UNESCO. (2022, March 24). Mapping host countries’ education responses to the influx of Ukrainian students. Retrieved August 14, 2022, from https://www.unesco.org/en/articles/mapping-host-countries-educationresponses-influx-ukrainian-students

UNESCO. (2022, March 26). Portugak’s education responses to the influx of Ukrainian students. Retrieved August 14, 2022, from https://www.unesco.org/en/articles/portugals-education-responses-influx-ukrainian-students

UNHCR. (2022). Ukraine Refugee Situation. Operational Data Portal. https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine

Cerna, L. (2019). Refugee education: Integration models and practices in OECD countries. OECD Publishing. https://dx.doi.org/10.1787/a3251a00-en

Council of Europe. (2022). Council of Europe tools to help those providing language support to children arriving from Ukraine. https://www.coe.int/en/web/language-support-for-adult-refugees/language-support-to-children

de Wal Pastoor, L. (2016). Rethinking Refugee Education: Principles, Policies and Practice from a European Perspective. In Annual Review of Comparative and International Education 2016, International Perspectives on Education and Society. Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/s1479-367920160000030009

Erasmus+/School Education Gateway. (2022a). Education and support for Ukrainian refugees. Europe’s online platform for school education. https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/latest/news/education-supportua-refugees.htm

Erasmus+/School Education Gateway.(2022b). Recognition of qualifications of Ukrainian school pupils. Europe’s online platform for school education. https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/latest/news/recognition-qualifications-ua.htm

Erasmus+/School Education Gateway.(2022c). Supporting the inclusion of displaced children from Ukraine in education: considerations, key principles and practices for the school year 2022–2023. Europe’s online platform for school education. https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/publications/practical-manualon-refugees.htm

European Commission. (2022a). Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Welcoming those fleeing war in Ukraine: Readying Europe to meet the needs. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52022DC0131

European Commission. (2022b). Policy guidance on supporting inclusion of Ukrainian refugees in education. https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/files/news/Policy_guidance_Ukraine_schools.pdf

European Commission. (2022c). Supporting refugee learners from Ukraine in higher education in Europe 2022. https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-07/Supporting_refugee_learners_from_Ukraine_in_higher_education_in_Europe.pdf

European Commission. (2022d). Supporting the inclusion of displaced children from Ukraine in education: Considerations, key principles and practices for the school year 2022–2023. https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/files/SWD‑2022-185-inclusion-displaced-children-Ukraine-

in-education.pdf

European Commission/EECEA. (2022). Supporting refugee learners from Ukraine in schools in Europe. Publications Office of the European Union. https://data.europa.eu/doi/10.2797/066388

European Commission/European Education Area. (2022). Teachers for refugee students – EU Education Solidarity Group for Ukraine reports first outputs on measures for schools, https://education.ec.europa.eu/it/node/2047 European Commission/Eurydice. (2022). How Member States are supporting Ukrainian refugee learners: Eurydice reports review policies and measures. https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/news/how-member-states-aresupporting-ukrainian-refugee-learners-eurydice-reports-review-policies

European Committee of the Regions. (2022). Ukraine and EU local leaders join forces to offer summer camps for thousands of children, https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ukraine-summer-camps.aspx

European Council. (2018). Council conclusions of 26 November 2018 on education in emergencies and protracted crises. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST‑14719-2018-INIT/en/pdf

European Council. (2022a). Council implementing decision (EU) 2022/382 of 4 march 2022 establishing the existence of a mass influx of displaced persons from Ukraine within the meaning of article 5 of directive 2001/55/ec, and having the effect of introducing temporary protection. OJ, L 71, 1–6. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.071.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A071%3ATOC

European Council. (2022b). Joint statement by the members of the European Council. The official website of the Council of the EU and the European Council. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/24/joint-statement-by-the-members-of-the-european-council‑24-02-2022/

Harte, E., Herrera, F., & Stepanek, M. (2016). Education of EU migrant children in EU Member States. https://doi.org/10.7249/RR1715

Husieva, C. (2022, August 16). Deiaki derzhavy zmushuiut ukrainskykh ditei pokynuty ukrainski shkoly: ombudsmenrozpoviv detali. 24 kanal. https://24tv.ua/deyakih-krayinah-ukrayinskih-ditey-vimagayut-zabrati-dokumenti_n2131329

Koehler, C., Palaiologou, N., and Brussino, O. (2022). Holistic refugee and newcomer education in Europe: Mapping, upscaling and institutionalising promising practices from Germany, Greece and the Netherlands. OECD Publishing. https://dx.doi.org/10.1787/9ea58c54-en

Lavrysh, Yu., Lytovchenko, I., Lukianenko, V., Golub, T. (2022). Teaching during the wartime: Experience from Ukraine. Educational Philosophy and Theory. https://doi.org/10.1080/00131857.2022.2098714

Lokshyna, O. (Ped.), Hlushko, O., Dzhurylo, A., Kravchenko, S., Maksymenko, O., Nikolska, N., & Shparyk, O. (2022). Osvita v realiiakh viiny: oriientyry mizhnarodnoi spilnoty: ohliadove vydannia (O. Topuzov, O. Lokshyna, Red.). Pedahohichna dumka. https://doi.org/10.32405/978-966-644-614-8-2022-55

Lokshyna, O. and Topuzov, O. (2021). COVID‑19 and education in Ukraine: Responses from the authorities and opinions of educators. Perspectives in Education, 1(39), 207–230. https://doi.org/10.18820/2519593X/pie.v39.i1.13

Lokshyna, O., Dzhurylo, A., Nikolska, N., & Shparyk, O. (2022). Pidtrymka Ukrainy naukovoiu spilnotoiu svitu. Ukrainskyi Pedahohichnyi zhurnal, (1), 7–17. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-1-7-17

Lokshyna, O., Hlushko, O., Dzhurylo, A., Kravchenko, S., Maksymenko, O., Nikolska, N., & Shparyk, O. (2022). Orhanizatsiia osvity v umovakh viiny: rekomendatsii mizhnarodnykh orhanizatsii. Ukrainskyi Pedahohichnyi zhurnal, (2), 5–18. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-5-18

McBrien, J. (2022). Social and emotional learning (SEL) of newcomer and refugee students: Beliefs, practices and implications for policies across OECD countries. OECD Publishing. https://dx.doi.org/10.1787/a4a0f635-en

Mizzy, S. (2022). Ukrainian children in Portugal receive children’s and school books. https://europe-cities.com/2022/04/01/ukrainian-children-in-portugal-receive-childrens-and-school-books/

Morrice, L. (2022). Will the war in Ukraine be a pivotal moment for refugee education in Europe? International Journal of Lifelong Education, 41(3), 251–256. https://doi.org/10.1080/02601370.2022.2079260

OECD. (2022a). Supporting refugee students from Ukraine in host countries. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/b02bcaa7-en

OECD. (2022b). The Ukrainian Refugee Crisis: Support for teachers in host countries. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/546ed0a7-en

UNESCO. (2022a, March 24). Mapping host countries’ education responses to the influx of Ukrainian students. Retrieved August 14, 2022, from https://www.unesco.org/en/articles/mapping-host-countries-educationresponses-influx-ukrainian-students

UNESCO. (2022b, March 26). Portugak’s education responses to the influx of Ukrainian students. Retrieved August 14, 2022, from https://www.unesco.org/en/articles/portugals-education-responses-influx-ukrainian-students

UNHCR. (2022). Ukraine Refugee Situation. Operational Data Portal. https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.