№ 3 (2022)
Весь випуск
PDF

Наукові статті

Олена Локшина, Аліна Джурило , Оксана Максименко , Оксана Шпарик
6-19
ПІДТРИМКА ЄС ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ І МОЛОДІ В СИСТЕМИ ОСВІТИ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ В УМОВАХ ВІЙНИ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ: СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ТА УСПІШНІ ПРАКТИКИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-6-19
PDF HTML
Аліна Джурило
20-32
ЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ОЦІНЮВАННЯ ШКІЛ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-20-32
PDF HTML
Оксана Шпарик
33-43
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: СПІЛЬНІ СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ США ТА КРАЇН ЄС
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-33-43
PDF HTML
Олена Антонюк
44-54
ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНЬОГО КОУЧИНГУ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО СТРЕСУ ТА ПОСИЛЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-44-54
PDF HTML
Богдан Здольник
55-67
АНАЛІЗ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ ІТАЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ЗВО ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТУРИЗМ»
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-55-67
PDF HTML
Олександр Малихін, Наталія Арістова, Віра Рогова
68-76
МІНІМІЗАЦІЯ ОСВІТНІХ ВТРАТ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-68-76
PDF HTML
Максим Горіховський , Валерік Оганесян
77-89
ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВІЙНИ, ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-77-89
PDF HTML
Тетяна Назаренко, Денис Полтавченко
90-99
ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ В ШКІЛЬНИХ ПРИРОДНИЧИХ ІНТЕГРОВАНИХ КУРСАХ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-90-99
PDF HTML
Володимир Камишин, Олексій Рева, Сергій Завгородній, Лариса Сагановська
100-107
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕВРИСТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕЗАУРУСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-100-107
PDF HTML
Тамара Пушкарьова
108-115
ІНСАЙТ-ТЕХНОЛОГІЯ: ПРИРОДА, СТРУКТУРА, МОЖЛИВОСТІ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-108-115
PDF HTML
Наталія Дічек
116-126
ЛЮДИНА І СМИСЛ ЇЇ ЖИТТЯ У ТВОРЧОСТІ Г. СКОВОРОДИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-116-126
PDF HTML
Михайло Яковчук
127-136
СИСТЕМА МОВЛЕННЄВИХ СИТУАЦІЙ ДЛЯ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ НІМЕЦЬКОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ УЧНІВ 5 КЛАСІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-127-136
PDF HTML
Інна Яковлєва
137-148
ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНІХ ПЛАТФОРМ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-137-148
PDF HTML
Тетяна Швець
149-155
ГРУПОВА ВЗАЄМОДІЯ ЗДОБУВАЧІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ В СОБІ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-149-155
PDF HTML