ЛЮДИНА І СМИСЛ ЇЇ ЖИТТЯ У ТВОРЧОСТІ Г. СКОВОРОДИ
PDF
HTML

Ключові слова

Григорій Сковорода
світогляд
Біблія
внутрішня людина
самопізнання
праця відповідно здібностям

Як цитувати

Дічек, Н. . (2022). ЛЮДИНА І СМИСЛ ЇЇ ЖИТТЯ У ТВОРЧОСТІ Г. СКОВОРОДИ. Український Педагогічний журнал, (3), 116–126. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-116-126

Анотація

У статті викладено авторську інтерпретаційну версію значущості ідей видатного українського філософа, письменника, педагога Григорія Сковороди (1722‒1794) про шляхи досягнення людиною щасливого  й осмисленого життя. На основі рефлексії низки творів мислителя, окреслення особливостей його світогляду (складна сув’язь антропологізму, персоналізму, містицизму, пантеїзму на тлі православ’я), багато в чому визначеного своєрідністю доби бароко (багатозначність понять «світ», «людина», «Бог», «щастя», символізм мови, антитетичність суджень, притаманний їм синкретизм), в яку він жив і творив, обґрунтовано актуальність думок Г. Сковороди: по-перше, як невичерпного джерела українського духу; по-друге, як визначного культурного національного надбання, яке заслуговує на пошанування й пам’ять; по-третє, як скарбниці етичних повчань про вибудову людиною щасливого життя, смислом якого має бути самопізнання для вибору відповідного природним нахилам виду праці і подальшого саморозвитку. Аргументовано, що три зазначені виміри спадщини філософа є непроминальними.
Здійснений джерельний пошук та аналіз масиву праць (сковородіана), присвячених аналізу біографії і творчої спадшини Г. Сковороди, дав підстави засвідчити, що, порівняно з ХХ ст., в ХХІ ст. науковий інтерес вчених до його самобутньої спадщини не зменшився, а лише зріс.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-116-126
PDF
HTML

Посилання

Багалій, Д. І. (1926). Український мандрований філософ Гр. Сав. Сковорода. Державне видавництво України.

Бичко, А., Бичко, І. (2003). Концентрично-бароковий контекст української філософії: феномен Сковороди. У Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність: збірник наукових праць (cc. 51–78). Інститут Г. С. Сковороди.

Біблія. (2004). Біблія, або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту, із мови давньоєврейської та грецької на українську наново перекладена. Видання Українського Біблійного товариства.

Гнатюк, Л. (2020, Листопад 17). Не цураймося свого слова! Якою мовою насправді писав Григорій Сковорода.

Україна молода. https://umoloda.kyiv.ua/number/3662/164/151922/

Горський, В.С., Кислюк, К.В. (2004). Історія української філософії. Либідь.

Горський, В.С.(2001). Філософія в українській культурі. Центр практичної філософії.

Грінченко, Б. (1908). Словарь української мови. В 4-х томах (Т. 2). Кіевская Старина.

Гур, В. (1996). Філософія серця Григорія Сковороди – антропосцієнтична етика. У VII Сковородинські читання: Збірник праць за матеріалами наукової конференції (сс. 21–24). Переяслав-Хмельницький.

Дічек, Н. (2002). Шлях до щастя Григорія Сковороди. Шлях освіти, (4), 43–48.

Докрену, А.М., Щокіна, І.М. (2015). Бібліографія публікацій про життя і діяльність Г. Сковороди. https://dnpb.gov.ua/ua/informatsiyno-bibliohrafichni-resursy/vydatni-pedahohy/10839-2/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-%D1%82%D0%B0-6/

Жарких, Ю. (2004). Бібліографія старої України 1240–1800 рр. Покажчик діячів / предметів: Г. С. Сковорода. https://www.myslenedrevo.com.ua/studies/bsu/pers/skovoroda.html

Ільїн, В.В. (2014). Мораль, Істина, Бог: інтенції «філософії серця» Г. Сковороди. У Філософія і богослов’я: на шляху діалогу: Матеріали ХХІ Харківських міжнародних сковородинівських читань, приурочених до 1025-річчя Хрещення Русі (сс. 130–140). ОКЗ «НЛММ ГС Сковороди».

Литвинов, В. (2003). Про шляхи здобуття щастя у розумінні українських філософів XV–XVIII ст. (Від Григорія Саноцького до Григорія Сковороди). У Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність: збірник наукових праць (сс. 166–178). Інститут Г. С. Сковороди.

Неудачина, Т.І. (Уклад). (2019). Григорій Сковорода: філософія життя і творчості «українського Сократа»: науково-допоміжний бібліографічний покажчик (Т. 1). Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Никольский, Б.В. (1895). Украинский Сократ. Исторический Вестник, Апрель, 215–233.

Огородник, І.В., Огородник, В.В. (1999). Григорій Сковорода. У Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій: навчальний посібник (сс. 253–263). Вища школа; Знання.

Огородник, І.В., Русин, М.Ю. (1997). Українська філософія в іменах. Либідь.

Попович, М. В. (2012). Сковорода Григорій Савич. У Енциклопедія історії України: У 10 томах (Т. 9, сс. 607–609). Наукова думка.

Сковорода, Г.С. (1973a). Благодарный Еродій. (близько 1787). У Сковорода Г. С. Повне зібрання творів: У 2 томах (Т. 2, сс. 99–118). Наукова думка.

Сковорода, Г.С. (1973b). Брань архистратига Михаила со Сатаною о сем: лего біть благим. (1783). У Сковорода Г. С. Повне зібрання творів: У 2 томах (Т. 2, сс. 59–84). Наукова думка.

Сковорода, Г.С. (1973c). Діалог, или Разглагол о Древнем Мире. (1788) У Сковорода Г. С. Повне зібрання творів: У 2 томах (Т. 1, сс. 307–323). Наукова думка.

Сковорода, Г.С. (1973d). Діалог. Имя ему – Потоп зміин. (1791). У Сковорода Г. С. Повне зібрання творів: У 2 томах. (Т. 2, сс. 135–171). Наукова думка.

Сковорода, Г.C. (1973e). Жизнь Григорія Сковороды. У Сковорода Г. С. Повне зібрання творів: У 2 томах (Т. 2, сс. 439–476). Наукова думка.

Сковорода, Г.С. (1973f). Книжечка о чтеніи священнаго писанія нареченная Жена Лотова. (1780). У Сковорода Г. С. Повне зібрання творів: У 2 томах (Т. 2, сс. 358–411). Наукова думка.

Сковорода, Г.С. (1973j). Книжечка, называемая SILENUS ALCIBIADIS, сиреч икона Алкивиадськая (Израилский Змий) (1785–1776). У Сковорода Г. С. Повне зібрання творів: У 2 томах (Т. 2, сс. 6–31). Наукова думка.

Сковорода, Г.С. (1973k). Кольцо. Дружеский разговор о душевном мире (1773–1774). У Сковорода Г. С. Повне зібрання творів: У 2 томах. (Т. 1, сс. 358–411). Наукова думка.

Сковорода, Г.С. (1973l). Наркісс. Разглагол о том: узнай себе (1769–1771). У Сковорода Г. С. Повне зібрання творів: У 2 томах (Т. 1, сс. 154–200). Наукова думка.

Сковорода, Г.С. (1973m). Начальная дверь ко христіанскому добронравію (1766, оновлена автором 1780). У Сковорода Г. С. Повне зібрання творів: У 2 томах (Т. 1, сс. 144–152). Наукова думка.

Сковорода, Г.С. (1973o). Разговор пяти путников о истинном щастіи в жизни [Разговор дружескій о душевном мире] (1770-і). У Сковорода Г. С. Повне зібрання творів: У 2 томах (Т. 1., сс. 324–356). Наукова думка.

Сковорода, Г.С. (1973p). Разговор, называемый алфавит, или букварь мира (1774). У Сковорода Г. С. Повне зібрання творів: У 2 томах (Т. 1, сс. 411–450.). Наукова думка.

Сковорода, Г.С. (1973q). Сад бажественніх песней. (між 1770–1774). У Сковорода Г. С. Повне зібрання творів: У 2 томах (Т. 1, сс. 5–177). Наукова думка.

Сковорода, Г.С. (1973r). Симфоніа, нареченная Книга Асхань о познаніи самого себе (після 1771 р.). У Сковорода Г. С. Повне зібрання творів: У 2 томах (Т. 1, сс. 201–262). Наукова думка.

Сковорода, Г.С. (1973s). Убогій Жайворонок. (1774). У Сковорода Г. С. Повне зібрання творів: У 2 томах (Т. 2., сс. 119–130). Наукова думка.

Ушкалов, Л. (1997). Григорій Сковорода і антична культура. Знання.

Ушкалов, Л. (2004). Григорій Сковорода: семінарій. Майдан.

Ушкалов, Л. (2009). Григорій Сковорода. Фоліо.

Ушкалов, Л. (2017). Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди. Дух і Літера.

Ушкалов, Л. (Ред). (2002). Два століття сковородіяни: бібліографічний довідник. Акта.

Харченко, Л. М. (2020). Ціннісні виміри концепту щастя у філософії Григорія Сковороди. Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія», 41, 327–338.

Чижевський, Д. (1929). Філософія на Україні. Огляд історіографії питання (2-е вид., частина І). Прага.

Чижевський, Д. (1934). Український фільософ Г. Сковорода (Т. ХХІУ, Кн.1: Серія філософічна). Варшава: Праці Українського Наукового Інституту.

Шерех (Шевельов), Ю. (2008). Пролеґомена до вивчення мови та стилю Г. Сковороди. Книга 1: Мовознавство (сс. 511–566) (Р. Доценко, Пер.). Києво-Могилянська академія.

Шинкарук, В.І. (Ред.) (2002). Філософський енциклопедичний словник. Абрис.

Шкира, О. (Уклад). (2009). Григорій Сковорода (1722–1977): науково-допоміжний бібліографічний покажчик (Вип. 1). Переяслав-Хмельницький.

Ярмусь, С. (2003). Поняття щастя в філософії Григорія Сковороди. У Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність: збірник наукових праць (сс. 660–673). Інститут Г. С. Сковороди.

Bahalii, D. I. (1926). Ukrainskyi mandrovanyi filosof Hr. Sav. Skovoroda. Derzhavne vydavnytstvo Ukrainy.

Bibliia. (2004). Bibliia, abo Knyhy Sviatoho Pysma Staroho y Novoho Zapovitu, iz movy davnoievreiskoi ta hretskoi na ukrainsku nanovo perekladena. Vydannia Ukrainskoho Bibliinoho tovarystva.

Bychko, A., Bychko, I. (2003). Kontsentrychno-barokovyi kontekst ukrainskoi filosofii: fenomen Skovorody. In Skovoroda Hryhorii: ideina spadshchyna i suchasnist: zbirnyk naukovykh prats (pp. 51–78). Instytut H. S. Skovorody.

Chyzhevskyi, D. (1929). Filosofiia na Ukraini. Ohliad istoriohrafii pytannia (2-e vyd., chastyna I). Praha.

Chyzhevskyi, D. (1934). Ukrainskyi filosof H. Skovoroda (T. ХХІУ, Book 1: Seriia filosofichna). Varshava: Pratsi Ukrainskoho Naukovoho Instytutu.

Dichek, N. (2002). Shliakh do shchastia Hryhoriia Skovorody. Shliakh osvity, (4), 43–48.

Dokrenu, A.M., Shchokina, I.M. (2015). Bibliohrafiia publikatsii pro zhyttia i diialnist H. Skovorody. https://dnpb.gov.ua/ua/informatsiyno-bibliohrafichni-resursy/vydatni-pedahohy/10839-2/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-%D1%82%D0%B0-6/

Hnatiuk, L. (2020, November 17). Ne tsuraimosia svoho slova! Yakoiu movoiu naspravdi pysav Hryhorii Skovoroda.

Ukraina moloda. https://umoloda.kyiv.ua/number/3662/164/151922/

Horskyi, V.S.(2001). Filosofiia v ukrainskii kulturi. Tsentr praktychnoi filosofii.

Horskyi, V.S., Kysliuk, K.V. (2004). Istoriia ukrainskoi filosofii. Lybid.

Hrinchenko, B. (1908). Slovar ukrainskoi movy: V 4-kh tomakh (Vol. 2). Kievskaia Staryna.

Hur, V. (1996). Filosofiia sertsia Hryhoriia Skovorody – antropostsiientychna etyka. In VII Skovorodynski chytannia: Zbirnyk prats za materialamy naukovoi konferentsii (pp. 21–24). Pereiaslav-Khmelnytskyi.

Ilin, V.V. (2014). Moral, Istyna, Boh: intentsii «filosofii sertsia» H. Skovorody. In Filosofiia i bohoslovia: na shliakhu dialohu: Materialy ХХІ Kharkivskykh mizhnarodnykh skovorodynivskykh chytan, pryurochenykh do 1025-richchia Khreshchennia Rusi (pp. 130–140). OKZ «NLMM HS Skovorody».

Kharchenko, L. M. (2020). Tsinnisni vymiry kontseptu shchastia u filosofii Hryhoriia Skovorody. Liudynoznavchi studii: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia «Filosofiia», 41, 327–338.

Lytvynov, V. (2003). Pro shliakhy zdobuttia shchastia u rozuminni ukrainskykh filosofiv XV–XVIII st. (Vid Hryhoriia Sanotskoho do Hryhoriia Skovorody). In Skovoroda Hryhorii: ideina spadshchyna i suchasnist: zbirnyk naukovykh prats (pp. 166–178). Instytut H. S. Skovorody.

Neudachyna, T.I. (Uklad). (2019). Hryhorii Skovoroda: filosofiia zhyttia i tvorchosti «ukrainskoho Sokrata»: naukovo-dopomizhnyi bibliohrafichnyi pokazhchyk (Vol. 1). Kharkivskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni H. S. Skovorody.

Nykolskyi, B.V. (1895). Ukraynskyi Sokrat. Ystorycheskyi Vestnyk, April, 215–233.

Ohorodnyk, I.V., Ohorodnyk, V.V. (1999). Hryhorii Skovoroda. In Istoriia filosofskoi dumky v Ukraini. Kurs lektsii: navchalnyi posibnyk (pp. 253–263). Vyshcha shkola; Znannia.

Ohorodnyk, I.V., Rusyn, M. Iu. (1997). Ukrainska filosofiia v imenakh. Lybid.

Popovych, M. V. (2012). Skovoroda Hryhorii Savych. Entsyklopediia istorii Ukrainy: U10 tomakh (Vol. 9, pp. 607–609). Naukova dumka.

Sherekh (Shevelov), Yu. (2008). Prolegomena do vyvchennia movy ta styliu H. Skovorody. Knyha 1: Movoznavstvo (pp. 511–566) (R. Dotsenko, Transl.). Kyievo-Mohylianska akademiia.

Shkyra, O. (Uklad). (2009). Hryhorii Skovoroda (1722–1977): naukovo-dopomizhnyi bibliohrafichnyi pokazhchyk (Vyp. 1). Pereiaslav-Khmelnytskyi.

Shynkaruk, V.I. (Ed.) (2002). Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk. Abrys.

Skovoroda, H.C. (1973e). Zhyzn Hryhoriia Skovorody. In Skovoroda H. S. Povne zibrannia tvoriv: U2 tomakh (Vol. 2, pp. 439–476). Naukova dumka.

Skovoroda, H.S. (1973a). Blahodarnyi Erodij. (blyzko 1787). In Skovoroda H. S. Povne zibrannia tvoriv: U2 tomakh (Vol. 2, pp. 99–118). Naukova dumka.

Skovoroda, H.S. (1973b). Bran arkhystratyha Mykhayla so Satanoiu o sem: leho bit blahym. (1783). In Skovoroda H. S. Povne zibrannia tvoriv: U2 tomakh (Vol. 2, pp. 59–84). Naukova dumka.

Skovoroda, H.S. (1973c). Dialoh, ili Razghlahol o Drevnem Mire. (1788) In Skovoroda H. S. Povne zibrannia tvoriv: U2 tomakh (Vol. 1, pp. 307–323). Naukova dumka.

Skovoroda, H.S. (1973d). Dialoh. Ymia emu – Potop zmiyn. (1791). In Skovoroda H. S. Povne zibrannia tvoriv: U2 tomakh. (Vol. 2, pp. 135–171). Naukova dumka.

Skovoroda, H.S. (1973f). Knyzhechka o chteniy sviashchennaho pysaniia narechennaia Zhena Lotova. (1780). In Skovoroda H. S. Povne zibrannia tvoriv: U2 tomakh (Vol. 2, pp. 358–411). Naukova dumka.

Skovoroda, H.S. (1973j). Knyzhechka, nazyvaemaja SILENUS ALCIBIADIS, syrech ykona Alkyvyadskaia (Izraylskyi Zmyi) (1785–1776). In Skovoroda H. S. Povne zibrannia tvoriv: U2 tomakh (Vol. 2, pp. 6–31). Naukova dumka.

Skovoroda, H.S. (1973k). Koltso. Druzheskyi razghovor o dushevnom myre (1773–1774). In Skovoroda H. S. Povne zibrannia tvoriv: U2 tomakh. (Vol. 1, pp. 358–411). Naukova dumka.

Skovoroda, H.S. (1973l). Narkiss. Razghlahol o tom: uznai sebe (1769–1771). In Skovoroda H. S. Povne zibrannia tvoriv: U2 tomakh (Vol. 1, pp. 154–200). Naukova dumka.

Skovoroda, H.S. (1973m). Nachalnaia dver ko khrystianskomu dobronraviiu (1766, onovlena avtorom 1780). In Skovoroda H. S. Povne zibrannia tvoriv: U2 tomakh (Vol. 1, pp. 144–152). Naukova dumka.

Skovoroda, H.S. (1973o). Razghovor piaty putnykov o ystynnom shchastiy v zhyzny [Razghovor druzheskii o dushevnom myre] (1770-i). In Skovoroda H. S. Povne zibrannia tvoriv: U2 tomakh (Vol. 1., pp. 324–356). Naukova dumka.

Skovoroda, H.S. (1973p). Razghovor, nazыvaemыi alfavyt, yly bukvar myra (1774). In Skovoroda H. S. Povne zibrannia tvoriv: U2 tomakh (Vol. 1, pp. 411–450.). Naukova dumka.

Skovoroda, H.S. (1973q). Sad bazhestvennikh pesnei. (mizh 1770–1774) In Skovoroda H. S. Povne zibrannia tvoriv: U2 tomakh (Vol. 1, pp. 5–177). Naukova dumka.

Skovoroda, H.S. (1973r). Symfonia, narechennaia Knyha Askhan o poznaniy samoho sebe (pislia 1771 r.). In Skovoroda H. S. Povne zibrannia tvoriv: U2 tomakh (Vol. 1, pp. 201–262). Naukova dumka.

Skovoroda, H.S. (1973s). Ubohii Zhaivoronok. (1774). In Skovoroda H. S. Povne zibrannia tvoriv: U2 tomakh (Vol. 2., pp. 119–130). Naukova dumka.

Ushkalov, L. (1997). Hryhorii Skovoroda i antychna kultura. Znannia.

Ushkalov, L. (2004). Hryhorii Skovoroda: seminarii. Maidan.

Ushkalov, L. (2009). Hryhorii Skovoroda. Folio.

Ushkalov, L. (2017). Lovytva nevlovnoho ptakha: zhyttia Hryhoriia Skovorody. Dukh i Litera.

Ushkalov, L. (Red). (2002). Dva stolittia skovorodiiany: bibliohrafichnyi dovidnyk. Akta.

Yarmus, S. (2003). Poniattia shchastia v filosofii Hryhoriia Skovorody. In Skovoroda Hryhorii: ideina spadshchyna i suchasnist: zbirnyk naukovykh prats (pp. 660–673). Instytut H. S. Skovorody.

Zharkykh, Yu. (2004). Bibliohrafiia staroi Ukrainy 1240–1800 rr. Pokazhchyk diiachiv / predmetiv: H. S. Skovoroda. https://www.myslenedrevo.com.ua/studies/bsu/pers/skovoroda.html

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.