Понятійний конструкт «релятивістська педагогіка» як важливий чинник новочасної освітньої парадигми
PDF
HTML

Ключові слова

сьогочасна освітня парадигма
релятивістська педагогіка
навчання і творчість
особистісне зростання учнів

Як цитувати

Пушкарьова , Т. (2023). Понятійний конструкт «релятивістська педагогіка» як важливий чинник новочасної освітньої парадигми. Український Педагогічний журнал, (4), 112–120. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-112-120

Анотація

У пропонованій статті досліджуються проблеми категоріального змісту сучасної освітньої парадигми в контексті взаємозв’язку і взаємовпливу новітніх досягнень у різних сферах наукових знань та педагогічних феноменів, які отримали прояв у навчально-виховній діяльності. У поданих на розгляд наукового загалу матеріалах автор окреслює спробу винайти існуючі на сьогодні подібності та розбіжності в класичній (ньютонівсько-картезіанській) і неокласичній (квантово-релятивістській) науково-методологічних парадигмах. Розглянуто семантичний вміст поняття «релятивістська педагогіка», проаналізовано лексичний сенс і сполучуваність його складників. Надано обґрунтовані судження щодо аргументованої доцільності використання звороту «релятивістська педагогіка» в галузі освітніх наук.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-112-120
PDF
HTML

Посилання

Бичко, І. (2002). Свідомість. Філософський енциклопедичний словник. Київ: Абрис.

Білодід, І.К. (ред.). (1978). Словник української мови: в 11 т. Т.8. Київ: Наукова думка.

Вознюк, О.В. (2013). Розвиток особистості педагога в умовах цивілізаційних змін: теорія і практика. Монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка..

Гусєв, В. (2010). Феномен свідомості та сучасна наука. Наукові записки НаУКМА. Серія: Філософія та релігієзнавство. (102), 3‒12.

Лабенко, О.В. (2017). Проблеми змін наукової парадигми в методиці викладання курсу «Соціальна робота у сфері дозвілля». Наукові записки. Проблеми методики фізики-математичної і технологічної освіти. Кропивницький: КДПУ ім. В. Винниченка. (11). Ч. 4. 158‒162.

Морозов, О.Ф. (2016). Об’єктивність редукції людської свідомості в матеріальні економічні цінності. Економіст. (1). 4‒9.

Павлов, О.І. (2016). Сутність теоретичних засад руралістики: понятійно-категоріальний апарат. Економіка АПК. (5). 30‒37.

Свириденко, Б. (2002). Релятивізм. Філософський енциклопедичний словник. Київ: Абрис.

Скопненко, О.І., Цимбалюк, Т.В. (ред.). (2006). Сучасний словник іншомовних слів. Київ: Довіра.

Шапран, О.І. (ред). (2016). Сучасний психолого-педагогічний словник. Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я.М.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.