№ 4 (2022)
Весь випуск
PDF

Наукові статті

Олена Локшина
5-17
Стратегія європейського співробітництва у галузі освіти і навчання у 2021 – 2030 рр. як євроінтеграційний орієнтир для української освіти
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-5-17
PDF HTML
Світлана Науменко , Світлана Головко
18-31
Діагностувальне оцінювання як інструмент забезпечення якості загальної середньої освіти у контексті європейського досвіду та перспектив реалізації в Україні
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-18-31
PDF HTML
Оксана Максименко
32-44
Інновації в управлінні шкільною освітою у глобалізованому світі
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-32-44
PDF HTML
Оксана Глушко
45-58
Стратегічний та законодавчий рівні реформування змісту шкільної освіти на компетентнісних засадах у країнах ЄС
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-45-58
PDF HTML
Олександр Малихін, Інна Ліпчевська
59-66
Візуалізація навчальної інформації як складова професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-59-66
PDF HTML
Марія Ткач
67-78
Синергізм взаємодії культурфілософських аспектів постнекласичного знання у змісті вищої мистецької освіти
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-67-78
PDF HTML
Любов Ільницька
79-86
Педагогічне значення комунікативних підвалин акумулюючої ролі кольору в навчальній інфографіці
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-79-86
PDF HTML
Михайло Подоляк
87-97
Порівняльний аналіз традиційного, дистанційного та змішаного навчання англійської мови у ЗВО
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-87-97
PDF HTML
Лілія Гриневич
98-111
Концептуальні ідеї реформи «Нова українська школа» у світлі української педагогічної думки
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-98-111
PDF HTML
Тамара Пушкарьова
112-120
Понятійний конструкт «релятивістська педагогіка» як важливий чинник новочасної освітньої парадигми
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-112-120
PDF HTML
Олена Антонюк
121-130
Позитивна психологія як важлива складова освітнього лідерства
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-121-130
PDF HTML
Наталія Дічек , Оксана Кравченко
131-147
Уявлення про щастя людини Г. Сковороди і сучасного українського студентства: суголосність, перегук і відмінності
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-131-147
PDF HTML
Ніна Голуб, Олена Горошкіна
148-158
Методи дистанційного навчання української мови
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-148-158
PDF HTML
Сергій Рудишин, Олена Луценко, Алла Кмець, Віталій Коненко
159-174
Навчально-дослідницька діяльність майбутніх учителів біології в процесі професійної підготовки: роль сучасного кабінету біології
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-159-174
PDF HTML
Ярослава Кодлюк
175-183
Дидактична підготовка майбутніх учителів початкової школи: інноваційний контекст
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-175-183
PDF HTML
Петро Мороз, Ірина Мороз
184-194
Використання політичної карикатури кінця ХІХ-початку ХХ ст. на уроках історії як засіб формування медіаграмотності учнів
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-184-194
PDF HTML
Оксана Гойстер, Андрій Гудзенко
195-206
З досвіду провадження сучасних освітніх технологій навчання хімії здобувачів медичної освіти в умовах воєнного стану. Огляд
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-195-206
PDF HTML