Позитивна психологія як важлива складова освітнього лідерства
PDF
HTML

Переглядів анотації: 177

Ключові слова

освіта
лідерство
лідерські якості і навички
позитивна психологія
сприятливий організаційний клімат і культура
педагогічний колектив

Як цитувати

Антонюк , О. . (2023). Позитивна психологія як важлива складова освітнього лідерства. Український Педагогічний журнал, (4), 121–130. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-121-130

Анотація

У статті досліджується важливість застосування позитивної психології для ефективного лідерства в освіті. З’ясовано, що позитивна психологія повністю побудована на життєствердному резерві людини, актуалізації її внутрішніх ресурсів, зміни фокусу сприймання дійсності та способів мислення, що формується на основі позитивного самоприйняття, впевненості у собі та власних силах, усвідомлення власних життєвих цілей, встановлення гармонійних стосунків з іншими людьми тощо. Це сприяє створенню позитивного організаційного клімату, побудові та підтримці позитивних стосунків, позитивного спілкування, заохоченню позитивного ставлення до робочих процесів і, як результат, на оптимізацію роботи всієї освітньої організації.
Автором уточнюється значення терміна «освітнє лідерство» і «освітній лідер», окреслено його основні характеристики останнього та його навички. Виявлено, що ефективність діяльності освітнього лідера значною мірою залежить від посилення психологічних та етичних основ, які ґрунтуються на позитивних цінностях і орієнтаціях, від його уміння знайти позитивні чинники, які сприяли би благополучному функціонуванню, ефективній роботі та розвитку не лише освітньої установи, а й педагогічного колективу і кожного окремого працівника. Аналіз опрацьованих наукових джерел засвідчив, що останнім часом позитивна психологія почала набувати популярності. Вона досліджує сильні сторони організацій та окремого члена цієї організації і зосереджується на таких темах, як благополуччя, ефективне подолання проблем, креативність, позитивні емоції, упевненість та оптимізм.
Констатовано, що застосування позитивної психології в освітній сфері може сприяти почуттю спільності, яке будується на співпраці та повазі; впевненості при вирішенні складних завдань; оптимізму щодо ймовірності успіху тепер і в майбутньому, стійкості протистояти проблемам і викликам.
Зроблено висновок, що застосування освітнім лідером позитивної психології сприяє високим результатам освітньої діяльності, міцній трудовій дисципліні, низький плинності кадрів, відсутності напруженості і конфліктності у колективі, зменшенню стресових академічних ситуацій, збільшенню креативності, мотивації, розвиненості низки компетентностей, необхідних для того, щоб справлятися зі специфічними та неспецифічними обставинами і вміти відповідати на нові виклики.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-121-130
PDF
HTML

Посилання

Байбакова, О. (2011). Сучасні погляди на педагогічний менеджмент. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота, 23, 13–16. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2011_23_6

Жарик, Є. А. (2019). Формування та розвиток лідерських компетенцій персоналу підприємства. [Дис. на канд. екон. наук, Запоріжжя]. http://phd.znu.edu.ua/page/dis/08_2019/Zharyk_dis.pdf

Іванова, І. В. (2009). Лідерство в культурі педагогічного менеджменту. Освіта регіону. Політологія, психологія, соціальні комунікації, (3), 214–220. https://social-science.uu.edu.ua/article/167

Калашнікова, С. (2016). Розвиток лідерського потенціалу сучасного університету: основи та інструменти. ДП «НВЦ «Пріоритети». https://core.ac.uk/download/pdf/84274006.pdf

Клочко, А. О. (2021). Лідерство як модель ефективного управління освітньою організацією. У В. Р. Міляєва (Ред.), Освітнє лідерство: від теорії до практики: монографія (сс. 47–59). Київський університет імені Бориса Грінченка. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36659

Кокун, О.М. (2012). Психологія професійного становлення сучасного фахівця: Монографія. ДП «Інформаційно-аналітичне агенство. https://lib.iitta.gov.ua/1651/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80_12.pdf

Мафтин, Л. (2021). Психологія освітнього менеджменту: навчально-методичний посібник. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/1552/2021_Maftyn_Psycholog_posib.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Сердюк, Л. З. (Ред.), Данилюк, І. В., Турбан, В. В., Пенькова, О. І., Володарська, Н. Д. та ін. (2021). Самодетермінація психологічного благополуччя особистості: монографія. Видавець Вікторія Кундельська.

Bono, J. E., Foldes, H. J., Vinson, G., & Muros, J. P. (2007). Workplace emotions: the role of supervision and leadership. Journal of Applied Psychology, 92(5), 1357.

Buck, B., Carr. S. R., & Robertson, J. (2008). Positive psychology and student engagement. Journal of Cross-Disciplinary Perspectives in Education, 1(1), 28–35.

Burke, J. (2020). Positive Psychology and School Leadership: The New Science of Positive Educational Leadership. NOVA. https://doi.org/10.52305/MQVH3498

Cameron, K.S., Dutton, J.E., and Quinn, R.E. (2003). Positive Organizational Scholarship. Berrett-Koehler.

Deloitte. (2012). Core beliefs and culture Chairman’s survey findings. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-core-beliefs-and-culture.pdf

Dik, B. J., Steger, M. F., Fitch-Martin, A. R., & Onder, C. C. (2013). Cultivating meaningfulness at work. In J.A. Hicks & C. Routledge (Eds.), The experience of meaning in life (pp. 363-377). Springer.

Dutton, J. E., Roberts, L. M., & Bednar, J. (2010). Pathways for positive identity construction at work: Fourtypes of positive identity and the building of social resources. Academy of management review, 35(2),265–293.

Fredrickson, B. L. (2003). The value of positive emotions. American Scientist, 91, 330–335. https://www.americanscientist.org/sites/americanscientist.org/files/20058214332_306.pdf

Hoy, W. K. and Tarter, C. J. (2011). Positive Psychology and Educational Administration: An Optimistic Research Agenda. Educational Administration Quarterly, 47(3), 427–445. https://doi.org/10.1177/0013161X10396930

Louis, K. S., & Murphy, J. F. (2018). The Potential of Positive Leadership for School Improvement. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), 2(2-3), 165–180. https://doi.org/10.7577/NJCIE.2790

Lucco, Joseph. (2020). How Positive Psychology Improves the Workplace. https://www.clearpointstrategy.com/positive-psychology-improves-workplace-2/

Lumby, J. (2019). Distributed leadership and bureaucracy. Educational Management, Administration and Leadership, 47(1), 1–15. https://doi.org/10.1177/1741143217711190

Matthew X. Joseph (2020, December 8). How to Lead With Positivity. https://www.edutopia.org/article/how-lead-positivity

Noël, W., Leah, H., Dawn, E., and Mackenzie, B. (2018). The Impact of Positive Psychology on Higher Education. The William & Mary Educational Review, 5(1), Article 12. https://scholarworks.wm.edu/wmer/vol5/iss1/12

Oades, L. G., Robinson, P., Green, S., & Spence, G. B. (2011). Towards a positive university. Journal of Positive Psychology, 6(6), 432–439. https://doi.org/10.1080/17439760.2011.634828

Oldham, G. R., & Hackman, J. R. (2010). Not what it was and not what it will be: The future of job design research. Journal of Organizational Behavior, 31(2‐3), 463–479.

Schreiner, L. A. (2015). Positive psychology and higher education. In J. C. Wader, L. I. Marks, & R. D. Hetzel (Eds.), Positive psychology on the college campus (pp. 1–25). Oxford University.

Valène, Jouany. (2022, November 14). What Are The Top 24 Leadership Skills That Make a Great Leader? Haiilo. https://haiilo.com/blog/what-are-the-top-leadership-skills-that-make-a-great-leader/

van Dierendonck, D., & Patterson, K. (2015). Compassionate love as a cornerstone of servant leadership: Anintegration of previous theorizing and research. Journal of Business Ethics, 128(1), 119–131.

Walumbwa, F. O., Avolio, B. J., Gardner, W. L., Wernsing, T. S., & Peterson, S. J. (2008). Authentic leadership: Development and validation of a theory-based measure. Journal of management, 34(1), 89–126.

Walumbwa, F. O., Wu, C., & Orwa, B. (2006). Leadership, procedural justice climate, work attitudes, and organizational citizenship behavior. Leadership Quarterly, 19(2), 251–265.

West, M. A., Hirst, G., Richter, A., & Shipton, H. (2004). Twelve steps to heaven: Successfully managing change through developing innovative teams. European Journal of Work and Organizational Psychology, 13(2), 269–299.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.