Тенденції вживання епонімів у виховному навчанні хімії (на прикладі імені Дмитра Менделєєва)
PDF
HTML

Ключові слова

періодична система
підручник хімії
природнича освіта
хімічна освіта
епонім
етноцентризм

Як цитувати

Слабін, В. (2024). Тенденції вживання епонімів у виховному навчанні хімії (на прикладі імені Дмитра Менделєєва). Український Педагогічний журнал, (1), 12–33. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-1-12-33

Анотація

У виховному навчанні важлива роль видатних учених, імена яких часто закріплені в епонімах або іменних назвах. Найбільш популярним прикладом у хімічній освіті є ім’я Дмитра Івановича Менделєєва з його епонімами – Періодичною системою хімічних елементів та таблицею. Мета дослідження – оцінити сьогоднішній стан менделєєвських епонімів у світі, а також прийнятність особистості Менделєєва як прикладу у виховному навчанні хімії. Для виявлення та відстеження епонімів, а також портретів та біографії ученого було переглянуто 106 підручників хімії, у тому числі підручники радянського часу й сучасні російські (11) та українські (16). Для оцінки наявності в інтернеті епонімів «таблиця Менделєєва» та «система Менделєєва» було проведено розширений пошук Google із запитами англійською, білоруською, латиською, німецькою, польською, російською та українською мовами. Встановлено, що хоча епоніми «система Менделєєва» та «таблиця Менделєєва» поширені в інтернеті, вони використовуються переважно в рунеті. У сучасних українських (2008–21) та російських підручниках хімії спостерігається звуження портрета та біографії Менделєєва аж до їхнього повного зникнення. Причинами занепаду є: (а) природне старіння пов’язаних з ними хімічних реалій; (б) спірність пріоритету Менделєєва у встановленні періодичного закону та побудові періодичної системи хімічних елементів, (в) неоднозначне ставлення до особистості Менделєєва та (г) неоднозначне ставлення до Росії як країни, для якої він працював.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-1-12-33
PDF
HTML

Посилання

Величко, Л. (2023). Історія і сучасність у змісті навчання хімії в контексті воєнного стану. Український Педагогічний журнал, 2, 73–83. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-2-73-83

Верховна Рада України. (2023, 12 серпня). Про освіту: Закон України (№ 3504-IX). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3504-20#n10

В’юник, І. М. (2019). Світова наукова громадськість відзначає 150 років періодичного закону хімічних елементів. Харківський університет. http://gazeta.univer.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2579&Itemid=2639

Грицик, Т. (2023). Особливості використання елементів історизму на заняттях з фізики у закладі фахової передвищої освіти. Український Педагогічний журнал, (4), 164–170. https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/715/804

Дзюба, М. (2010). Епонімічні найменування в українській науковій термінології. Українська мова, 3, 55–63. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/37729/05-Dzyuba.pdf

Дрогомирецький, О. (2023, 16 березня). Колоніальний символ в Калуші. Вікна: Новини Калуша та Прикарпаття. https://vikna.if.ua/news/category/articles/2023/03/16/141568/view

Қазақстан Республикасының Парламенті. (2023 жылғы 27 наурыздағы). Білім туралы. № 216-VІІ. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30118747

Мельник, М. (2023, 14 травня). Без Менделєєва. Після проблем з петицією питання перейменування вінницької школи винесуть на розгляд Ради топоніміки. Інформаційний портал Nа Парижi. Новини Вінниці.

https://vintime.info/posts/bez-mendelieieva-pislia-problem-z-petytsiieiu-pytannia-pereimenuvannia-vinnytskoi-shkoly-vynesut-na-rozhliad-rady-toponimiky

Параєва, С. (2016). Місце патріотичного виховання у процесі фахової підготовки студентів ВНЗ I–II рівня акредитації на сході України. Український Педагогічний журнал, (4), 24–29. https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/204/159

Роман, С. В. (2015). Реалізація вчителем хімії принципу історизму при формуванні еколого-­гуманістичних цінностей у школярів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота, 37, 152–154. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2015_37_50

Слабин, В. К. (2019a). Американский бизнесмен против российского ученого. Химия в школе, 2, 67–69.

Слабін, В. (2023а). Хімічні епоніми у навчанні студентів: сутнісні знання чи зовнішнє впізнання? Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, Вип.92, Т. 1, 131–135. https://doi.org/10.31392/NPU‑nc.series5.2023.92.1.27

Слабін, В. (2023b). Хімічні епоніми у вихованні студентів: нерефлексивне сприйняття й непевне ставлення. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, Вип.94, 101–114. https://doi.org/10.31392/NPU‑nc.series5.2023.94.21

Akhter, M. (2013). The apostrophe in medical eponyms. International Journal of Cardiology, 166(2), 529. https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2012.09.124

Aronova, E. A. (2021). Scientific history: Experiments in history and politics from the Bolshevik revolution to the end of the Cold War. University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226761411.001.0001

Ballentyne, D. W. G., & Lovett, D. R. (1970). A dictionary of named effects and laws in chemistry, physics, and mathematics (3rd ed.). Chapman & Hall. https://www.springer.com/us/book/9780412223907

Barger, J. B. (2019). The use of eponyms in education: Ethics, history, and constructivism. The FASEB Journal, 33(S 1), 438.5–438.5. https://doi.org/10.1096/fasebj.2019.33.1_supplement.438.5

Bariani, I. C. D. B., Dias, C. G., de Miranda, I., Colosso, M., Rosa, M. M. Z., Marciano, R. P., & Vilela, R. R. (2007). Orientações para busca bibliográfica on-line [A guide to an on-line bibliographic search]. Psicologia Escolar e Educacional, 11(2). 427–429. http://pepsic.bvsalud.org/pdf/pee/v11n2/v11n2a22.pdf

Fahl, S. K. (2017). Natural graphite: Occurrence, mining and processing [Bachelor’s thesis, Institute of Mineral Resources Engineering]. Education & Research Archive. https://doi.org/10.7939/r3-gtaj-g664

Famous Russian chemist Mendeleev released “spy”. (2020, December 3). Karamandan.Com. https://www.karamandan.com/haber/6418881/famous-­russian-chemist-­mendeleev-released-spy

Gould, C. S. (1984). Eponymy and self-predication in Plato’s middle theory of forms. State University of New York at Buffalo ProQuest Dissertations Publishing. https://www.proquest.com/openview/95b96447531729625433b3d067cbbd5f

Govindarajan, G., Rao, S. S., Vaiyapuri, S., & Rao, M. S. (1993). Scientific history and the educational significance of eponyms in science and medical instruction. Journal of Instructional Psychology, 20(4), 340–346.

Herbart, J. F. (1806). Allgemeine Pädagogik aus dem Zweck der Erziehung abgeleitet [General pedagogics derived from the purpose of education]. Göttingen: bei J. F. Rower. https://www.digitale-­sammlungen.de/de/view/bsb10926689

Jindal, S. K. (2012). Nazi eponyms in medicine. Journal of Postgraduate Medicine, Education and Research, 46(4), v-vi. https://doi.org/10.5005/jpmer‑46-4-v

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. (2023, December 14). Prawo oświatowe. https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=4186

Lagerkvist, U. (2012). The periodic table and a missed Nobel Prize (E. Norrby, Ed.). World Scientific. https://doi.org/10.1142/9789814295963_0003

Latvijas Republikas Saeima. (1998, 24.decembrī). Izglītības likums. Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs. https://likumi.lv/doc.php?id=50759

Lustig, L. R., Jackler, R. K., & Mandelcorn, R. (1998). The history of otology through its eponyms I: Anatomy. The American Journal of Otology, 19(3), 371–389. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9596191

Merton, R. K. (1957). Priorities in scientific discovery: A chapter in the sociology of science. American Sociological Review, 22(6), 635–659. https://doi.org/10.2307/2089193

Pahnos, M. N., & Butt, K. L. (1992). Ethnocentrism – A universal pride in one’s ethnic background: It’s impact on teaching and learning. Education, 113(1), 118–120. https://prezi.com/lf0kzatre-vs/ethnocentrism

Popescu, F. & Popescu C.-M. (2008). On the ethics of eponymization. Translation Studies: Retrospective and Prospective Views, 1(2), 176–187. https://www.researchgate.net/publication/343403451_On_the_Ethics_of_Eponymization

Scerri, E. (2021, April 5). Meyer or Mendeleev: Who created the periodic table? Academic Influence. https://academicinfluence.com/inflection/study-­guides/meyer-­mendeleev-periodic-­table

Slabin, U. K. (1995). Prablemy asimiliatsyi prozvishchau zamiezhnyh vuchonyh-­himikau u bielaruskai movie [Problems of transcription of foreign chemists’ names in Belarusian language]. In Prablemy Bielaruskai Navukovai Terminalohii (pp. 225–233). Minsk: Tavarystva Bielaruskai Movy.

Slabin, U. (2007). Science education as problematic area in modern education. Journal of Baltic Science Education, 6(3), 4. http://oaji.net/articles/2014/987-1404288398.pdf

Slabin, U. (2017a). Chemical eponyms as recognized and perceived by Belarusian and American students. In Euro-­American Scientific Cooperation (Vol. 15, pp. 51–57). Accent Graphics Communication. https://www.researchgate.net/publication/370806622

Slabin, U. (2017b). Scientific eponym in educational universe. Journal of Baltic Science Education, 16(2), 144–147. https://doi.org/10.33225/jbse/17.16.144

Slabin, U. (2017c). Verkhovsky eponyms in the epoch of educational ethnocentrism. In V. Lamanauskas (Ed.), Science and technology education: Engaging the new generation. Proceedings of the 2nd International Baltic Symposium on Science and Technology Education (BalticSTE 2017) (pp. 122–124). Scientia Socialis Press. https://doi.org/10.33225/BalticSTE/2017.122

Slabin, U. K. (2019b). Knowledge and perception of eponyms in chemistry by university students in Belarus and the United States. The Education and Science Journal, 21(7), 113–142. https://doi.org/10.17853/1994-5639-2019-7-113-142

Slabin, U. (2019c). Knowledge of chemical eponyms by university students in Belarus and the United States. Vesnik of Yanka Kupala State University of Grodno. Series 3: Philology. Pedagogy. Psychology, 9(3), 116–125. https://elibrary.ru/item.asp?id=41109920

Slabin, U. (2022). Productive metaphor of molecular orbitals in education and any viable theory. Journal of Baltic Science Education, 21(1), 4–6. https://doi.org/10.33225/jbse/22.21.04

Slabin, U. (2023c). Mendeleev eponyms in the epoch of educational ethnocentrism. In V. Lamanauskas (Ed.), Science and technology education: New developments and innovations. Proceedings of the 5th International Baltic Symposium on Science and Technology Education (BalticSTE 2023) (pp. 246–258). Scientia Socialis Press. https://doi.org/10.33225/BalticSTE/2023.246

Slabin, U. (2023d). Should eponyms be kept? Emphatic yes. Journal of Baltic Science Education, 22(2), 188–191. https://doi.org/10.33225/jbse/23.22.188

Slabin, U., & Krasitski, V. (2017). For humanization and historicism: How well university students know and what they think about chemical eponyms. Journal of Baltic Science Education, 16(2), 250–265. https://doi.org/10.33225/jbse/17.16.250

Stigler, S. M. (1980). Stigler’s Law of Eponymy. Transactions of the New York Academy of Sciences, 39(1 Series II), 147–157. https://doi.org/10.1111/j.2164-0947.1980.tb02775.x

Thiele, K. R., Smith, G. F., Figueiredo, E., & Hammer, T.A. (2022). Taxonomists have an opportunity to rid botanical nomenclature of inappropriate honorifics in a structured and defensible way. Taxon, 71(6), 1151–1154. https://doi.org/10.1002/tax.12821

Wojdon, J. (2018). Textbooks as propaganda: Poland under Communist rule, 1944–1989. Routledge.

Velychko, L. (2023). Istoriia i suchasnist u zmisti navchannia khimii v konteksti voiennoho stanu [History and modernity in the content of teaching chemistry in the context of martial law]. Ukrainian Educational Journal, 2, 73–83. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-2-73-83 (in Ukrainian).

Verkhovna Rada of Ukraine. (2017, August 12). Zakon Ukrainy pro osvitu No.3504-IX [Law of Ukraine about Education]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3504-20#n10 (in Ukrainian).

Viunyk, І. М. (2019). Svitova naukova hromadskist vidznachaie 150 rokiv periodychnoho zakonu khimichnykh elementiv [The world scientific community celebrates 150 years of the periodic law of chemical elements]. Kharkivskyi universytet. http://gazeta.univer.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2579&Itemid=2639 (in Ukrainian).

Hrytsyk, T. (2023). Osoblyvosti vykorystannia elementiv istoryzmu na zaniattiakh z fizyki u zakladi fakhovoi peredvyshchoi osvity [Use of elements of the history of natural science in physics classes as a tool of learning motivation]. Ukrainian Educational Journal, (4), 164–170. https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/715/804 (in Ukrainian).

Dziuba, M. (2010). Eponimichni naimenuvannia v ukrainskoi naukovii terminolohii [Eponymic nominations in Ukrainian scientific terminology]. Ukrainska Mova, 3, 55–63. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/37729/05-Dzyuba.pdf (in Ukrainian).

Drohomyretskyi, О. (2023, March 16). Kolonialnyi symvol v Kalushi [Colonial symbol in Kalush]. Vikna: Novyny Kalusha ta Prykarpattia. https://vikna.if.ua/news/category/articles/2023/03/16/141568/view (in Ukrainian).

Parliament of Kazakhstan. (2023, September 10). Qazaqstan Respublikasynyŋ Zaŋy Bılım turaly Nо.216-VІІ [Law of the Republic of Kazakhstan on Education]. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30118747 (in Kazakh).

Melnik, М. (2023, May 14). Bez Mendelieieva. Pislia problem z petytsieiu pytannia pereimenuvannia vinnitskoi shkoly vynesut na rozghliad Rady toponimiky [Without Mendeleev. After problems with the petition, the issue of renaming the Vinnytsia school will be submitted to the Toponymy Council]. Informatsyinyi portal Nа Paryzhi: Novyny Vinnytsi. https://vintime.info/posts/bez-mendelieieva-pislia-problem-z-petytsiieiu-pytannia-pereimenuvannia-vinnytskoi-shkoly-vynesut-na-rozhliad-rady-toponimiky (in Ukrainian).

Paraieva, S. (2016). Mistse patriotychnoho vykhovannia u protsesi fakhovoi pidhotovky studentiv VNZ I–II rivnia akredytatsii na skhodi Ukrainy [Place of patriotic education in the process of students’ professional training at the university of I and II levels of accreditation in Eastern Ukraine]. Ukrainian Educational Journal, (4), 24–29. https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/204/159 (in Ukrainian).

Roman, S. V. (2015). Realizatsiia vchytelem khimii pryntsypu istoryzmu pry formuvanni ekoloho-­humanistychnykh tsinnostei u shkoliariv [Chemistry teacher implementing principle of historicism when forming environmental and humanistic values in school students]. Naukovyi visnyk Uzhghorodskoho universytetu. Seriia: Pedahohika. Sotsialna robota, 37, 152–154. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2015_37_50 (in Ukrainian).

Slabin, V. N. (2019a). Amerikanskij biznesmen protiv rossijskogo uchenogo [American entrepreneur vs. Russian Scholar]. Himija v shkole, 2, 67–69. (in Russian).

Slabin, V. (2023а). Khimichni eponimy u navchanni studentiv: Sutnisni znannia chy zovnishnie vpiznannia? [Chemical eponyms in student studies: essential knowledge or sketchy recognition?] Scientific Journal of M. P. Dragomanov National Pedagogical University. Series 5 Pedagogical Sciences: Realities and Perspectives, No.92, Vol.1, 131–135. https://doi.org/10.31392/NPU‑nc.series5.2023.92.1.27 (in Ukrainian).

Slabin, V. (2023b). Khimichni eponimy u vykhovanni studentiv: nerefleksyvne spryiniattia i nepevne stavlennia [Chemical eponyms in educating students: Non-reflexive perception and uncertain attitude]. Scientific Journal of M. P. Dragomanov National Pedagogical University. Series 5 Pedagogical Sciences: Realities and Perspectives, No.94, 101–114. https://doi.org/10.31392/NPU‑nc.series5.2023.94.21 (in Ukrainian).

Akhter, M. (2013). The apostrophe in medical eponyms. International Journal of Cardiology, 166(2), 529. https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2012.09.124 (in English).

Aronova, E. A. (2021). Scientific history: Experiments in history and politics from the Bolshevik revolution to the end of the Cold War. University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226761411.001.0001 (in English).

Ballentyne, D. W. G., & Lovett, D. R. (1970). A dictionary of named effects and laws in chemistry, physics, and mathematics (3rd ed.). Chapman & Hall. https://www.springer.com/us/book/9780412223907 (in English).

Barger, J. B. (2019). The use of eponyms in education: Ethics, history, and constructivism. The FASEB Journal, 33(S 1), 438.5–438.5. https://doi.org/10.1096/fasebj.2019.33.1_supplement.438.5 (in English).

Bariani, I. C. D. B., Dias, C. G., de Miranda, I., Colosso, M., Rosa, M. M. Z., Marciano, R. P., & Vilela, R. R. (2007). Orientações para busca bibliográfica on-line [A guide to an on-line bibliographic search]. Psicologia Escolar e Educacional, 11(2), 427–429. http://pepsic.bvsalud.org/pdf/pee/v11n2/v11n2a22.pdf (in Portuguese).

Fahl, S. K. (2017). Natural graphite: Occurrence, mining and processing [Bachelor’s thesis, Institute of Mineral Resources Engineering]. Education & Research Archive. https://doi.org/10.7939/r3-gtaj-g664 (in English).

Famous Russian chemist Mendeleev released “spy”. (2020, December 3). Karamandan.Com. https://www.karamandan.com/haber/6418881/famous-­russian-chemist-­mendeleev-released-spy (in English).

Gould, C. S. (1984). Eponymy and self-predication in Plato’s middle theory of forms. State University of New York at Buffalo ProQuest Dissertations Publishing. https://www.proquest.com/openview/95b96447531729625433b3d067cbbd5f (in English).

Govindarajan, G., Rao, S. S., Vaiyapuri, S., & Rao, M. S. (1993). Scientific history and the educational significance of eponyms in science and medical instruction. Journal of Instructional Psychology, 20(4), 340–346. (in English).

Herbart, J. F. (1806). Allgemeine Pädagogik aus dem Zweck der Erziehung abgeleitet [General pedagogics derived from the purpose of education]. Göttingen: bei J. F. Rower. https://www.digitale-­sammlungen.de/de/view/bsb10926689 (in German).

Jindal, S. K. (2012). Nazi eponyms in medicine. Journal of Postgraduate Medicine, Education and Research, 46(4), v-vi. https://doi.org/10.5005/jpmer‑46-4-v (in English).

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. (2023, December 14). Prawo oświatowe [Law of Education in Poland]. https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=4186 (in Polish).

Lagerkvist, U. (2012). The periodic table and a missed Nobel Prize (E. Norrby, Ed.). World Scientific. https://doi.org/10.1142/9789814295963_0003 (in English).

Latvijas Republikas Saeima. (1998, 24.decembrī). Izglītības likums [Law of Education in Latvian Republic]. Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs. https://likumi.lv/doc.php?id=50759 (in Latvian).

Lustig, L. R., Jackler, R. K., & Mandelcorn, R. (1998). The history of otology through its eponyms I: Anatomy. The American Journal of Otology, 19(3), 371–389. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9596191 (in English).

Merton, R. K. (1957). Priorities in scientific discovery: A chapter in the sociology of science. American Sociological Review, 22(6), 635–659. https://doi.org/10.2307/2089193 (in English).

Pahnos, M. N., & Butt, K. L. (1992). Ethnocentrism – A universal pride in one’s ethnic background: It’s impact on teaching and learning. Education, 113(1), 118–120. https://prezi.com/lf0kzatre-vs/ethnocentrism (in English).

Popescu, F. & Popescu C.-M. (2008). On the ethics of eponymization. Translation Studies: Retrospective and Prospective Views, 1(2), 176–187. https://www.researchgate.net/publication/343403451_On_the_Ethics_of_Eponymization (in English).

Scerri, E. (2021, April 5). Meyer or Mendeleev: Who created the periodic table? Academic Influence. https://academicinfluence.com/inflection/study-­guides/meyer-­mendeleev-periodic-­table (in English).

Slabin, U. K. (1995). Prablemy asimiliatsyi prozvishchau zamiezhnyh vuchonyh-­himikau u bielaruskai movie [Problems of transcription of foreign chemists’ names in Belarusian language]. In Prablemy bielaruskai navukovai terminalohii (pp. 225–233). Minsk: Tavarystva Bielaruskai Movy. (in Belarusian).

Slabin, U. (2007). Science education as problematic area in modern education. Journal of Baltic Science Education, 6(3), 4. http://oaji.net/articles/2014/987-1404288398.pdf (in English).

Slabin, U. (2017a). Chemical eponyms as recognized and perceived by Belarusian and American students. In Euro-­American Scientific Cooperation (Vol. 15, pp. 51–57). Accent Graphics Communication. https://www.researchgate.net/publication/370806622 (in English).

Slabin, U. (2017b). Scientific eponym in educational universe. Journal of Baltic Science Education, 16(2), 144–147. https://doi.org/10.33225/jbse/17.16.144 (in English).

Slabin, U. (2017c). Verkhovsky eponyms in the epoch of educational ethnocentrism. In V. Lamanauskas (Ed.), Science and technology education: Engaging the new generation. Proceedings of the 2nd International Baltic Symposium on Science and Technology Education (BalticSTE 2017) (pp. 122–124). Scientia Socialis Press. https://doi.org/10.33225/BalticSTE/2017.122 (in English).

Slabin, U. K. (2019b). Knowledge and perception of eponyms in chemistry by university students in Belarus and the United States. The Education and Science Journal, 21(7), 113–142. https://doi.org/10.17853/1994-5639-2019-7-113-142 (in English).

Slabin, U. (2019c). Knowledge of chemical eponyms by university students in Belarus and the United States. Vesnik of Yanka Kupala State University of Grodno. Series 3: Philology. Pedagogy. Psychology, 9(3), 116–125. https://elibrary.ru/item.asp?id=41109920 (in English).

Slabin, U. (2022). Productive metaphor of molecular orbitals in education and any viable theory. Journal of Baltic Science Education, 21(1), 4–6. https://doi.org/10.33225/jbse/22.21.04 (in English).

Slabin, U. (2023c). Mendeleev eponyms in the epoch of educational ethnocentrism. In V. Lamanauskas (Ed.), Science and technology education: New developments and innovations. Proceedings of the 5th International Baltic Symposium on Science and Technology Education (BalticSTE 2023) (pp. 246–258). Scientia Socialis Press. https://doi.org/10.33225/BalticSTE/2023.246 (in English).

Slabin, U. (2023d). Should eponyms be kept? Emphatic yes. Journal of Baltic Science Education, 22(2), 188–191. https://doi.org/10.33225/jbse/23.22.188 (in English).

Slabin, U., & Krasitski, V. (2017). For humanization and historicism: How well university students know and what they think about chemical eponyms. Journal of Baltic Science Education, 16(2), 250–265. https://doi.org/10.33225/jbse/17.16.250 (in English).

Stigler, S. M. (1980). Stigler’s Law of Eponymy. Transactions of the New York Academy of Sciences, 39(1 Series II), 147–157. https://doi.org/10.1111/j.2164-0947.1980.tb02775.x (in English).

Thiele, K. R., Smith, G. F., Figueiredo, E., & Hammer, T.A. (2022). Taxonomists have an opportunity to rid botanical nomenclature of inappropriate honorifics in a structured and defensible way. Taxon, 71(6), 1151–1154. https://doi.org/10.1002/tax.12821 (in English).

Wojdon, J. (2018). Textbooks as propaganda: Poland under Communist rule, 1944–1989. Routledge. (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.