КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІТНЕС-ТРЕНЕРІВ
PDF (English)
HTML (English)

Ключові слова

фітнес
фітнес-послуги
тренер
фітнес-тренер
майбутній фітнес-тренер
професійна компетентність майбутніх фітнес-тренерів
професійна підготовка майбутніх фітнес-тренерів у закладах вищої освіти

Як цитувати

Максимова K., Соіна I., & Петрусенко N. (2024). КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІТНЕС-ТРЕНЕРІВ. Український Педагогічний журнал, (2), 208–215. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-208-215

Анотація

У статті проаналізовано та узагальнено аналіз основних понять професійної діяльності майбутніх фітнес-тренерів, які є предметом дослідження проблеми професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у закладах вищої освіти в умовах сьогодення. Розглянуто сутність таких понять як: «фітнес», «тренер», «фітнес-тренер», «майбутній фітнес-тренер», «професійна компетентність майбутніх фітнес-тренерів, яка формується у закладах вищої освіти», «професійна підготовка майбутніх фітнес-тренерів у закладах вищої освіти». Поняття «фітнес» розглянуто як систему соціоекономічних, когнітивних і людинотворчих об’єктів і процесів, що відображають єдність системно-структурних і ціннісно-прагматичних аспектів здорового способу життя, а також соціокультурний механізм відтворення екзистенційних сил людини, що реалізується в процесі особистісно орієнтованого мовлення культури, соціального та професійного досвіду в суспільстві. Встановлено чинники, що визначають підхід до розгляду фітнесу як соціокультурного феномену, що вирішується за допомогою засобів фітнесу, а саме: соціалізація людей, які займаються фітнесом; надання широких можливостей для самопізнання; самоідентифікації та саморозвиток; актуалізація особистості та її найбільш сприятливих взаємодій із суспільством; сприяння виникненню нових культурних форм через творчу діяльність людей у ​​сфері фітнесу; залучення людей до культурних цінностей різних країн і народів у процесі занять фітнесом; розвиток фітнес-індустрії та мережі платних фітнес-послуг на базі різних типів державних установ; створення прецеденту наукових досліджень у сфері фітнесу, що сприяє розвитку науки; створення підґрунтя для розвитку системи підготовки фітнес-фахівців; необхідність розробки нових професійних освітніх програм. Поняття «професійна компетентність майбутнього фітнес-тренера» визначено як «інтегративну характеристику особистості, що визначається рівнем оволодіння фундаментальними знаннями з фітнесу». Поняття «професійна підготовка майбутнього фітнес-тренера у закладах вищої освіти» проаналізовано та подано як педагогічну система, яка спрямована саме на формування їх професійної компетентності в умовах сьогодення.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-208-215
PDF (English)
HTML (English)

Посилання

Aleksiuk A. M. (1998). Pedagogy of higher education in Ukraine. History. Theory: handbook. K.: Lybid.

Berest O. O. (2015). Preparation of future fitness trainers for recreational and health activities. Newsletter of the Chernihiv National Pedagogical University, 129 (2), 101-104.

Berest O. O. (2016). Current state of the problem of training fitness trainers. Newsletter of the Glukhiv National Pedagogical University named after Oleksandr Dovzhenko. Ser.: Pedagogical sciences, 31, 113-122.

Boliak A. A. (2012). Systematic approach to the professional activity of a fitness trainer. Kh.: KhDAFK.

Boiko Yu. (2014). Scientific analysis of the category "health" and "healthy lifestyle" from the standpoint of pedagogical axiology. Psychological and pedagogical problems of a rural school, 50, 63–71.

Maksymova K.V. (2017). The phenomenon of "fitness culture" as a component of the youth subculture of modern student youth. Herald of Cherkasy University. Pedagogical sciences series, 16, 48-53.

Maksymova K.V. (2018). Anthropological approach to the study of the concept of "health" and "healthy lifestyle" from the standpoint of pedagogical axiology in the process of forming the fitness culture of students. Black Sea Research Institute of Economics and Innovation. "Innovative Pedagogy" Scientific journal, 3, 136-139.

Mukhamediarov N.N. ( 2013). Formation of a healthy lifestyle: theoretical aspect / N.N. Mukhamedyarov. Bulletin of the Kharkiv State Academy of Culture, 39, 249–256.

Zakonodavstvo Ukrainy. (2011). Natsionalna ramka kvalifikatsii. Dodatok do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 lystopada 2011 r. № 1341. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.