№ 2 (2024)

Наукові статті

Олена Локшина
6-19
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЯК ІНТЕГРАЦІЙНА ПЕРСПЕКТИВА УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-6-19
PDF HTML
Микола Головко, Світлана Науменко
35-50
РЕЗУЛЬТАТИ PISA‑2022 В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-35-50
PDF HTML
Тетяна Лукіна
35-50
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИРЕКТОРА СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ ЯК МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ: ЗАРУБІЖНІ ПІДХОДИ
PDF HTML
Світлана Алєксєєва
51-56
ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ДОСВІДУ КРАЇН ЄВРОПИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-51-56
PDF HTML
Світлана Кравченко
57-69
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
PDF HTML
Світлана Цимбалюк
70-78
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДТРИМКИ СТУДЕНТІВ У ЦЕНТРАХ АКАДЕМІЧНОГО УСПІХУ В УНІВЕРСИТЕТАХ США
PDF HTML
Олександр Черненко
79-89
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-79-89
PDF HTML
Ірина Саух, Петро Саух, Анна Солодовник
90-103
КРЕАТИВНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА ІНТЕГРАЛЬНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЯКОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПРОЦЕСУ В ОСВІТНІЙ СФЕРІ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-90-103
PDF HTML
Юрій Жук, Світлана Науменко
104-117
ОСВІТНІ РЕФОРМИ У ДЗЕРКАЛІ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-104-117
PDF HTML
Ірина Удовиченко, Вікторія Удовиченко
118-130
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ІМЕРСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-118-130
PDF HTML
Олена Пометун, Нестор Гупан
131-139
ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ГЕОПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ У НАВЧАННІ ІСТОРІЇ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-131-139
PDF HTML
Тамара Пушкарьова, Марія Коваль-Мазюта
140-146
ВЗАЄМОДІЯ ПРОЦЕСІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ГЛОКАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-140-146
PDF HTML
Тетяна Ремех, Єлизавета Мельничук
147-158
ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-147-158
PDF HTML
Любов Морозова
159-171
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ АГРАРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-159-171
PDF HTML
Наталія Дічек
172-187
ОСВІТНЄ КРАЄЗНАВСТВО В УКРАЇНІ: ОНОВЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД І ВИКЛИКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ
PDF HTML
Наталія Богданець-Білоскаленко, Олена Фідкевич
188-197
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІА У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-188-197
PDF (English) HTML (English)
Ярослава Кодлюк, Галинa Одинцова
198-207
ЗАПИТАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ УСВІДОМЛЕНОГО ЧИТАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-198-207
PDF HTML
Катерина Максимова, Ірина Соіна, Ніна Петрусенко
208-215
КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІТНЕС-ТРЕНЕРІВ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-208-215
PDF (English) HTML (English)
Леонід Оршанський, Юрій Павловський, Володимир Попович, Василь Стецко
216-223
ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-216-223
PDF HTML
Олена Пищик
224-231
ЗМІЦНЕННЯ ЛІДЕРСТВА ЧЕРЕЗ САМОМЕНЕДЖМЕНТ ТА РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-224-231
PDF HTML
Ольга Каневська, Вікторія Устінова
232-243
ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-232-243
PDF (English) HTML HTML (English)
Артем Кияновський
244-253
КЛАСИЧНА МУЗИКА ЯК СКЛАДНИК ВИХОВНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС ОНЛАЙН-ОСВІТИ (З ДОСВІДУ РОБОТИ АВТОРСЬКОЇ «ШКОЛИ ГУМАНІТАРНОЇ ПРАЦІ»)
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-244-253
PDF HTML
Тетяна Засєкіна, Олександр Козленко
254-263
МОЖЛИВОСТІ ПРЕДМЕТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМУВАННІ НАСКРІЗНОГО УМІННЯ ВИРІШУВАТИ ПРОБЛЕМИ
https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-2-254-263
PDF HTML