№ 1 (2016)
Аліна Джурило, Оксана Шпарик, Ілона Маріуц
6-15
ПРО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В КРАЇНАХ ЄС
PDF

Наукові статті

Світлана Чуканова
16-22
ПОРІВНЯННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА НАПРЯМОМ «БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМОЛОГІЯ» В УКРАЇНІ ТА США
PDF
Ольга Вахріна
23-29
ПОГЛЯДИ ПОЛЬСЬКИХ НАУКОВЦІВ НА ПОНЯТТЯ «ЦІННІСТЬ»
PDF
Людмила Калініна, Ганна Калініна
30-40
ГЕНЕЗИС І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ
PDF (English)
Анжеліка Цимбалару
41-50
ОСВІТНІЙ ПРОСТІР: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА І МЕХАНІЗМИ СТВОРЕННЯ
PDF
Олександр Надтока
51-60
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
PDF
Дмитро Будянський
61-71
ВИКОНАВСЬКО-АРТИСТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА
PDF
Тетяна Чернецька
72-82
ПРО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНУ РОБОТУ З ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
PDF
Тетяна Мартинюк
83-93
СУЧАСНИЙ КАБІНЕТ ГЕОГРАФІЇ – ПРОСТІР ДІЯЛЬНІСНОЇ СПІВПРАЦІ
PDF
Василь Кизенко
94-108
ПОСТНЕКЛАСИЧНА МЕТОДОЛОГІЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
PDF
Діна Гриненко
109-115
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ НА УРОЦІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ШКОЛАХ СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ
PDF
Нестор Гупан
116-121
ПРОБЛЕМИ ХРОНОЛОГІЇ В СУЧАСНИХ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
PDF
Іванна Погонець
122-134
ІЛЮСТРУВАННЯ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА РЕТРОСПЕКТИВА
PDF
Олена Ярова
135-143
ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ ХХ СТОЛІТТЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
PDF