МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА В УМОВАХ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ
PDF

Ключові слова

музейна педагогіка
музейно-­педагогічна діяльність
технологія
комунікація
онлайн-­навчання
культурно-­освітній портал
навчальні платформи

Як цитувати

Караманов, О., Сурмач, О., & Шукалович, А. (2021). МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА В УМОВАХ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ. Український Педагогічний журнал, (3), 58–65. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-58-65

Анотація

У статті проаналізовано особливості організації музейно-­педагогічної діяльності у закладах вищої освіти в умовах онлайн-­навчання. Визначено потенційні можливості музейної педагогіки у контексті діджиталізації та комп’ютеризації освіти й впровадження віртуальних навчальних технологій. Охарактеризовано багатофункціональні культурно-­освітні портали, навчальні платформи з онлайн-­сервісами для організації різновекторної музейно-­педагогічної діяльності. Проведено емпіричне дослідження щодо мотивації та адаптації студентів музеєзнавчих спеціальностей до умов онлайн-­навчання в умовах пандемії.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-58-65
PDF

Посилання

Е. Г. Саркисова, «Коммуникационные практики музеїв в период пандемии», Культурологический журнал. 4 (42). 2020. – [Електронний ресурс]. Доступно: https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikatsionnye-­praktiki-muzeev-v-period-­pandemii

О. М. Шпарик, «Музеї Китаю та виклики пандемії COVID‑19», Музейна педагогіка в науковій освіті: збірник тез доповідей учасників ІІ Всеукраїнської науково-­практичної конференції (м. Київ, 28 листопада 2020 р.), Київ, Україна, с. 218–220, 2020.

ArtformAR – the augmented reality platform for art museums. [Електронний ресурс]. Доступно: http://artformar.com/

Cuseum. Helping museums, associations, and schools accelerate visitor+member engagement. [Електронний ресурс]. Доступно: https://cuseum.com/#home-products

DeFrame Connecting Museums, Art, and People. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.deframeart.com/

Europeana: Discover inspiring European cultural heritage. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.europeana.eu/en

Expeditions Around the World. [Електронний ресурс]. Доступно: https://artsandculture.google.com/project/expeditions

Google Arts and Culture. [Електронний ресурс]. Доступно: https://artsandculture.google.com/

Historiana. [Електронний ресурс]. Доступно: https://historiana.eu

Locatify Apps, Tour Guides & Treasure Hunt Games. [Електронний ресурс]. Доступно: https://locatify.com/

Mozaik Education. Цифорова освіта та навчання. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.mozaweb.com/uk/

MozaBook. Інтерактивне освітнє програмне забезпечення для вчителів. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.mozaweb.com/uk/mozabook

Musar (Muselity). The Evolution of Audio Guides. [Електронний ресурс]. Доступно: https://musar.co.uk/

Museums after the pandemic. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.iccrom.org/video/museums-­after-pandemic

UNESCO New Delhi celebrates International Museum Day 2021. [Електронний ресурс]. Доступно: https://en.unesco.org/news/future-­museums-post-covid‑19

Sarkysova, «Kommunykatsyonnыe praktyky muzeyiv v peryod pandemyy», Kul’turolohycheskyy zhurnal. 4 (42). 2020. – [Elektronnyy resurs]. Dostupno: https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikatsionnye-­praktiki-muzeev-v-period-­pandemii (in Ukrainian).

O. M. Shparyk, «Muzeyi Kytayu ta vyklyky pandemiyi COVID‑19», Muzeyna pedahohika v naukoviy osviti: zbirnyk tez dopovidey uchasnykiv II Vseukrayins’koyi naukovo-­praktychnoyi konferentsiyi (m. Kyyiv, 28 lystopada 2020 r.), Kyyiv, Ukrayina, s. 218–220, 2020.

ArtformAR – the augmented reality platform for art museums. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: http://artformar.com/ (in Ukrainian).

Cuseum. Helping museums, associations, and schools accelerate visitor+member engagement. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://cuseum.com/#home-products

DeFrame Connecting Museums, Art, and People. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://www.deframeart.com/

Europeana: Discover inspiring European cultural heritage. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://www.europeana.eu/en

Expeditions Around the World. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://artsandculture.google.com/project/expeditions

Google Arts and Culture. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://artsandculture.google.com/

Historiana. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://historiana.eu

Locatify Apps, Tour Guides & Treasure Hunt Games. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://locatify.com/

Mozaik Education. Tsyforova osvita ta navchannia. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://www.mozaweb.com/uk/

MozaBook. Interaktyvne osvitnie prohramne zabezpechennia dlia vchyteliv. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://www.mozaweb.com/uk/mozabook

Musar (Muselity). The Evolution of Audio Guides. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://musar.co.uk/

Museums after the pandemic. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://www.iccrom.org/video/museums-­after-pandemic

UNESCO New Delhi celebrates International Museum Day 2021. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://en.unesco.org/news/future-­museums-post-covid‑19

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Авторське право (c) 2021 Олексій Караманов, Оксана Сурмач, Анна Шукалович

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.