ПРИНЦИПИ ПЕДАГОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
PDF

Переглядів анотації: 135

Ключові слова

педагогічне моделювання
принципи педагогічного моделювання
процесуальний блок
організаційний блок
змістовий блок
цілісність процесу навчання

Як цитувати

Мартинова, Р., & Боднар, С. (2021). ПРИНЦИПИ ПЕДАГОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ. Український Педагогічний журнал, (2), 51–60. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-2-51-60

Анотація

Сучасна дидактика не може обійтися без методу моделювання, як у своїй дослід-
ницькій, так і в навчальній діяльності. Моделювання передбачає прогнозування процесів
навчання різних дисциплін на основі об'єктивних законів, закономірностей і принципів су-
часної педагогічної психології та дидактики. Щодо закономірностей педагогічного моделю-
вання, то вони обґрунтовані нами в попередніх роботах. У статті апропоновано принципи
педагогічного моделювання, які співвідносяться з встановленими закономірностями, а саме:
1) врахування повноти інформації про організаційний, змістовий і процесуальний блоки, що розробляються у процесі навчання; 2) урахування адекватності розробленої моделі практиці навчальної діяльності; 3) створення моделі-матриці процесу навчання з її незмінними й інваріантними складовими (перші гарантують її науково обґрунтовану ефективність, а другі – різноманіття її форм для різних навчальних предметів); 4) системності у структурі процесу навчання через незмінність його ланок і форми їх взаємозв'язку, а також використання встановленої форми планування змісту кожної ланки; 5) цілісності процесу навчання через взаємозв'язок не тільки всіх його складових – організаційної, змістовної і процесуальної, а й елементів усередині кожної з них; 6) динаміки процесу навчання у всіх його блоках і складових
їх ланках; 7) безперервності процесу навчання через право вивчення нового матеріалу за умови повного засвоєння попереднього і тим самим забезпечення можливості подолання суперечностей між наявними знаннями і потребами в нових, набутими на основі розвиненої рефлексивної активності; 8) стабільності процесу навчання через недопущення його біфуркації діями, що призводять до хаосу в установленому педагогічному порядку. Обґрунтовані нами принципи педагогічного моделювання забезпечать високий ступінь валідності створюваних моделей навчання різних дисциплін, а отже, і високий рівень результативності процесу навчання.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-2-51-60
PDF
Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Авторське право (c) 2021 Раїса Мартинова, Світлана Боднар

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.