УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
PDF

Переглядів анотації: 111

Ключові слова

управління
вища освіта
заклади вищої освіти (ЗВО)
якість вищої освіти
євроінтеграційні процеси

Як цитувати

Галіцан, О., Хіль, О., & Кириленко, Я. (2021). УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Український Педагогічний журнал, (2), 103–112. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-2-103-112

Анотація

У статті досліджено управління якістю вищої освіти в умовах євроінтеграційних процесів як один із важливих структурних елементів у системі закладів вищої освіти (ЗВО) України в сучасних міжнародних відносинах. Проаналізовано трактування сутності категорії «якість освіти» та досліджено основні характеристики і складові якості освіти, головну мету вищої освіти в Україні та основні реформи для покращання її якості в умовах євроінтеграційних процесів. Досліджено основні пріоритетні напрями державної освітньої політики. Визначено, що головним підґрунтям євроінтеграційних процесів стає збереження загальноєвропейських культурних традицій. Метою роботи є дослідження управління якістю вищої освіти в умовах євроінтеграційних процесів і встановлення основних показників ефективності та результативності діяльності ЗВО. Для досягнення мети визначено такі завдання: у загальних рисах проаналізувати державне управління якістю вищої освіти в умовах євроінтеграційних процесів; проаналізувати сучасний стан нею; визначити основні характеристики та складові якості освіти; запропонувати превентивні заходи щодо реалізації заходів державного управління якістю вищої освіти в умовах євроінтеграційних процесів. При проведенні дослідження використано загальнонаукові й спеціальні методи дослідження, зокрема аналіз і синтез, порівняння, узагальнення та системно-структурний аналіз. У результаті проведеного дослідження встановлено, що основними показниками ефективності та результативності діяльності ЗВО є кількість здобувачів вищої освіти, показники масштабу діяльності, наукової діяльності, міжнародного визнання на основі рейтингових позицій в одному з міжнародних рейтингів та рівня зайнятості випускників за результатами моніторингу. Визначено, що система вищої освіти в Україні потребує негайної реформи для імплементації відповідних нормативно-правових актів з метою інтеграції до Європейської освітньої спільноти.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-2-103-112
PDF
Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Авторське право (c) 2021 Ольга Галіцан, Олена Хіль, Яна Кириленко

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.