АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ З ПОЗИЦІЙ АНТИПЛАГІАТНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ: КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ ТА ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ
PDF

Ключові слова

академічна доброчесність
конфлікт інтересів
антиплагіатна експертиза
програмне забезпечення

Як цитувати

Вергун, А., & Ягело, С. (2021). АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ З ПОЗИЦІЙ АНТИПЛАГІАТНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ: КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ ТА ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ. Український Педагогічний журнал, (1), 100–108. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-1-100-108

Анотація

У статті проаналізовано законодавчі й нормативні документи, в яких закладено принципи впровадження академічної доброчесності та комплексу заходів щодо протидії та виявлення академічного плагіату у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. Упроваджено навчальну дисципліну «Академічна доброчесність і антиплагіат» для підготовки фахівців – докторів філософії (РhD), яка детермінує набуття теоретичних знань, практичних навичок та вмінь протидії конфліктам інтересів, насамперед щодо елімінації чинників ризику і помилок у забезпеченні академічної доброчесності та професійного спілкування між науковими, науково-педагогічними, педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти. За 2018–2020 рр. у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького здійснено первинну антиплагіатну перевірку 5535 та відхилено 611 (11,04 %) наукових та навчально-методичних праць. Основними причинами відхилення були текстові реплікації, констатовані програмним забезпеченням. Проаналізовано заходи та антиплагіатне програмне забезпечення, що застосовується для експертизи наукових праць у мережі Інтернет, локальних мережах та репозитарії університету. Імплементація принципів академічної доброчесності й забезпечення високих професійних стандартів, протидія плагіату в усіх сферах діяльності (освітній, науковій, навчальній, виховній тощо) є ключовими засадами забезпечення адекватних академічних взаємовідносин

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-1-100-108
PDF
Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Авторське право (c) 2021 Андрій Вергун, Світлана Ягело

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.