№ 1 (2021)

Наукові статті

Надя Атія Алсаадаві Аларабі
5-17
ВПЛИВ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ НА СЕНСОРНЕ СПРИЙНЯТТЯ ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ У САУДІВСЬКІЙ АРАВІЇ
PDF (English)
Раїса Мартинова
18-29
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
PDF
Валерій Редько, Михайло Яковчук
30-42
ДИДАКТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МОВЛЕННЄВИХ СИТУАЦІЙ ЯК ЗАСОБІВ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
PDF
Ірина Гусленко
43-51
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕРЕКЛАДАЧА ПРИ НАВЧАННІ РЕДАГУВАННЯ ПИСЬМОВОГО ПЕРЕКЛАДУ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
PDF
Віталій Барбінов
52-57
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗІЇ
PDF
Алла Барбінова
58-64
СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ
PDF
Вікторія Кришмарел
65-74
ІНТЕГРАЦІЯ В ЗАГАЛЬНІЙ СЕРЕДНІЙ ОСВІТІ: СУТНІСНІ ОСОБЛИВОСТІ, СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ, УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ
PDF
Наталія Шандра
75-81
ДИДАКТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ ЕФЕКТИВНОГО ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
PDF
Тетяна Караєва, Світлана Шевченко
82-89
НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
PDF
Людмила Шелестова
90-99
ФОРМУВАННЯ КАРТИНИ СВІТУ ДОШКІЛЬНИКІВ ТА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ЖИВОПИСУ
PDF
Андрій Вергун, Світлана Ягело
100-108
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ З ПОЗИЦІЙ АНТИПЛАГІАТНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ: КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ ТА ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ
PDF
Тамара Полонська
109-117
СИСТЕМА ВПРАВ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 5–6-х КЛАСІВ ГІМНАЗІЇ В ЧИТАННІ
PDF
Анатолій Мартинюк
118-124
МИСТЕЦЬКА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЕЛЕОНОРИ СКРИПЧИНСЬКОЇ
PDF