КОМПЕТЕНТНІСНО СПРЯМОВАНИЙ ПІДРУЧНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УЧНІВ ЛІЦЕЮ
PDF (English)

Переглядів анотації: 72

Ключові слова

підручник української мови
зміст
ключові компетентності
ціннісні орієнтації
система цінностей

Як цитувати

Новосьолова V. (2019). КОМПЕТЕНТНІСНО СПРЯМОВАНИЙ ПІДРУЧНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УЧНІВ ЛІЦЕЮ. Український Педагогічний журнал, (4), 128–134. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-4-128-134

Анотація

Авторка статті привертає увагу до актуальних питань, пов’язаних із формуванням ціннісних орієнтацій, ієрархії цінностей у свідомості учнів ліцею. Ідеться про ті проблеми, що зумовлені модернізацією структури, змісту й організації освітнього процесу на засадах компетентнісного підходу, і визначають нові вимоги до створення навчальної книжки, докорінного удосконалення функціонального призначення підручника української мови. Відзначається, як поняття «ціннісні орієнтації» розглядають у соціолінгвістиці. Авторка характеризує стан різноаспектних наукових досліджень сучасної лінгводидактики, психології, філософії, вітчизняних і зарубіжних науковців з проблеми з’ясування суті понять «цінності», «ціннісні орієнтації», пошукові шляхів формування моральної сфери життя здобувачів освіти. Авторка презентує підручник «Українська мова» для 11 класу, який спрямований на формування передусім відповідальних громадян-патріотів, яким властиве ціннісне ставлення до себе, родини, суспільства, України, світу; громадян, які розуміють і приймають родинні, національні й загальнолюдські цінності. Обґрунтовано, що ефективному розвиткові моральної сфери життя здобувачів освіти, правильної ієрархії цінностей у свідомості їх сприяє процес розв’язування спеціально дібраних завдань, неперервність становлення в учнів ліцею предметної й ключових компетентностей, завдяки чому створюються оптимальні умови для засвоєння моральних цінностей, становлення особистісних якостей учнів, почуття відповідальності, духовності, емпатії, готовності до критичного входження в соціум. Стверджено, що мовленнєвий розвиток учня ліцею на уроці української мови буде максимально ефективним, якщо здійснюватиметься за умови ідентифікації з власним народом, урахування ціннісних пріоритетів, цілісного світосприймання, взаємозв’язку емотивної та формально-логічної сфер особистості.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-4-128-134
PDF (English)
Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.